Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Competition Terms and Conditions – Community Contest “Summer Memories” DK, FI, NO & SV

(Topic created on: 08-09-2021 05:10 PM)
236 Views
Charlotte B
European Community Manager
European Community Manager
Options

First - DK

Second - FI

Third - NO

Fourth - SV

 

Konkurrencevilkår og -betingelser for konkurrencen "Sommerminder"

 

 1. For at være berettiget til at deltage i konkurrencen skal du være 18 år eller ældre og være bosiddende i  Danmark, Norge, Sverige eller Finland. Hver deltager kan kun vinde en (1) gevinst. Konkurrencen arrangeres af Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Medarbejdere (og nærmeste familie samt husstandsmedlemmer til sådanne medarbejdere) i Samsung er ikke berettiget til at deltage i konkurrencen. Konkurrencen er ikke sponsoreret, understøttet eller administreret af Facebook. Derfor modtages og behandles enhver indsendelse af Samsung.

 

 1. For at deltage i konkurrencen skal du i konkurrenceperioden indsende et  billede af dit bedste sommerminde på Samsung Community via https://eu.community.samsung.com/t5/summer-memories/con-p/september-se-1  (en "Entry") mellem 13. september 2021 og 4. oktober 2021. Deltagerne kan kun  indsende fem (5) bidrag i alt. Hvis der modtages flere Entries, vil vi se bort fra alle yderligere bidrag, der indsendes efter den femte indsendelse.

 2. Konkurrencen åbner kl. 10:00 (CET) den 13. september  2021 og lukker kl. 10:00 (CET) den 4. oktober 2021 ("konkurrenceperioden"). Efter afslutningen af konkurrenceperioden vil en (1) vinder på tværs af de nordiske lande (Danmark, Norge, Sverige og Finland) blive tilfældigt udvalgt af Samsung blandt alle gyldige indsendelser. Vinderen offentliggøres den 11. oktober 2021.

 

 1. Der er en (1) gevinst til rådighed for at vinde, bestående af Galaxy Tab A7 4G, SM-T505NZAAEUD (omtrentlig detailværdi på 3490 SEK, 2399 DKK, 3490 NOK, 300 EUR (inklusive moms)) ("Gevinsten"). Gevinsterne kan ikke overdrages og kan ikke erstatte kontanter eller andre produkter. Enhver skat,  der pålægges gevinster, er alene vinderens ansvar.

 

 1. Vinderen vil blive underrettet og kontaktet af Samsung via e-mail og/eller direkte besked senest den 11. oktober  2021. Vinderen vil også blive offentliggjort på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. For at få og vinde gevinsten skal  en vinder indsende en anmodning herom til Samsung inden for to uger efter at være blevet underrettet og kontaktet af Samsung. Hvis en vinder undlader at indsende en sådan anmodning inden for den relevante periode, kan Samsung vælge en ny vinder blandt de andre deltagere. Du giver hermed Samsung ret til at offentliggøre og annoncere navnet på vinderne og de vindende bidrag på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og på ethvert andet websted i Samsung-gruppen.

 

 1. Du garanterer hermed, at din indtastning er dit eget originale værk. Du er eneansvarlig for alle indsendte/uploadede billeder og for at opnå alle nødvendige rettigheder, godkendelser og samtykker fra tredjeparter til, at billedet kan uploades på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og for at det kan bruges af Samsung. En indsendelse må ikke vise billeder eller lighed af nogen person eller oplysninger om nogen person, medmindre deltageren har opnået en sådan persons forudgående godkendelse hertil. Det er Samsungs anbefaling ikke at uploade billeder, som du ikke har alle rettigheder, licenser og samtykker til. Samsung er ikke på nogen måde ansvarlig for billedet, herunder for potentielt racistisk, voldeligt, sexistisk, stødende eller på anden måde upassende indhold eller for overtrædelse af gældende lovgivning i Samsungs politikker eller værdier. Samsung forbeholder sig ret til at fjerne materiale, der (i) på nogen måde krænker eller kan krænke tredjeparters immaterielle rettigheder, (ii) på nogen måde er ulovligt eller i strid med Samsungs politikker eller værdier, (iii) på nogen måde ikke overholder de vilkår og betingelser, der er angivet i dette dokument, eller (iv), som Samsung efter eget skøn finder upassende.

 

 1. Du giver hermed Samsung og ethvert andet firma i Samsung-gruppen en permanent, uigenkaldelig, verdensomspændende, overdragelig, royaltyfri og et ikke-eksklusiv licens til at bruge din indsendelse i sin markedsføring af konkurrencen. Samsung har derfor en ubegrænset ret til at bruge, re-producere, tilpasse, ændre, distribuere, offentliggøre og offentligt udføre indsendelsen til et sådant formål.

 

 1. For at deltage i konkurrencen skal du give Samsung visse personlige data. Dette er beskrevet i meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger, https://www.samsung.com/dk/info/privacy/contests. Sådanne personoplysninger vil blive indsamlet, behandlet og opbevaret af Samsung med det formål at gennemføre og administrere konkurrencen (herunder kontakte og offentliggøre vinderne). Samsung Electronics Nordic AB,  reg. nr. 556445-4345, P.O. Box 1235, 164 40, Kista, Sverige, er dataansvarlig. Samsung anvender gældende love om databeskyttelse ved behandling af personoplysninger. I overensstemmelse med gældende lovgivning har du ret til at anmode om oplysninger om de data, vi indsamler om dig, og til at anmode os om at rette unøjagtigheder i disse oplysninger, til at gøre indsigelse mod eller anmode om begrænsning af behandlingen og til at anmode om adgang til eller sletning eller overførsel af dine oplysninger. For at fremsætte en anmodning eller en forespørgsel om dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan Samsung behandler dine personoplysninger, skal du kontakte Samsung via vores dedikeret GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser og anerkender behandlingen og opbevaringen af dine personoplysninger som angivet i fortrolighedserklæringen.

 

 1. Samsung forbeholder sig ret til efter eget skøn at diskvalificere indsendelser, som ikke overholder disse vilkår og betingelser og ethvert andet dokument, der er nævnt heri.

 

 1. For konkurrencen gælder dansk lovgivning for danske deltagere. Tvister, der opstår som følge af anvendelsen af disse konkurrencevilkår, vil blive behandlet af en almindelig domstol. Deltagerne kan også henvende sig til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet forat få tvisten prøvet i en sådan grad, at nævnet er kompetent til at prøve tvisten. Centret for Klageløsnings adresse er  Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark og hjemmesidens adresse er  https://naevneneshus.dk.

 

Kilpailun ehdot – “Summer Memories” -yhteisökilpailu

 

 1. Osallistuaksesi kilpailuun sinun on oltava täyttänyt 18 vuotta ja oltava Tanskan, Suomen, Norjan tai Ruotsin asukas. Kukin kilpailija voi voittaa vain yhden (1) palkinnon. Kilpailu on Samsung Electronics Nordic AB:n (“Samsung”) järjestämä. Samsungin työntekijöiden (sekä tällaisten työntekijöiden perheenjäsenten ja heidän kanssaan samassa kotitaloudessa elävien henkilöiden) ei ole mahdollista osallistua kilpailuun. Kilpailu ei ole Facebookin sponsoroima, tukema tai hallinnoima. Tästä johtuen kunkin osallistumisilmoittautumisen vastaanottaa ja käsittelee Samsung.

 

 1. Osallistuaksesi kilpailuun sinun on alla määritellyn Kilpailuajan kuluessa lähetettävä valokuva parhaasta kesämuistostasi Samsung Community -sivustolla käyttäen linkkiä https://eu.community.samsung.com/t5/summer-memories/con-p/september-se-1 (“Kilpailukuva”) 13.9.2021 - 4.10.2021 välisenä aikana. Osallistujat voivat lähettää yhteensä enintään viisi (5) Kilpailukuvaa. Jos lähetät useampia Kilpailukuvia, viidennen lähetetyn Kilpailukuvan jälkeen lähetettyjä Kilpailukuvia ei oteta huomioon.


 2. Kilpailu alkaa 13.9.2021 kello 10:00 (CET) ja päättyy 4.10.2021 kello 10:00 (CET) (“Kilpailuaika”). Kilpailuajan päättymisen jälkeen Samsung valitsee sattumanvaraisesti kaikkien pätevien Kilpailukuvien joukosta yhteensä yhden (1) voittajan Pohjoismaista (Ruotsi, Norja, Tanska ja Suomi). Voittaja julkistetaan 11.10.2021.

 

 1. Voitettavana on yhteensä yksi (1) palkinto, joka sisältää Galaxy Tab A7 4G, SM-T505NZAAEUD -laitteen (arvioitu vähittäismyyntihinta 3490 SEK, 2399 DKK, 3490 NOK, 300 EUR (sisältäen ALV)) (“Palkinto”). Palkinnot eivät ole siirrettävissä tai korvattavissa rahalla tai toisilla tuotteilla. Kaikki mahdolliset verot, joita palkintoihin saattaa kohdistua, tulevat voittajan kannettavaksi.

 

 1. Samsung ottaa voittajaan yhteyttä sähköpostitse ja/tai tekstiviestitse ja ilmoittaa tälle voitosta viimeistään 11.10.2021. Voittaja julkaistaan myös osoitteessa https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. Voittaakseen palkinnon, voittajan tulee lähettää Samsungille pyyntö palkinnosta kahden viikon sisällä siitä, kun Samsung otti voittajaan yhteyttä ja ilmoitti voitosta. Jos voittaja ei lähetä pyyntöä kyseisen ajan kuluessa, Samsung voi valita uuden voittajan muiden kilpailijoiden joukosta. Annat täten suostumuksesi sekä myönnät Samsungille oikeuden julkaista ja kuuluttaa voittajien nimet sekä voittajakuvat osoitteessa https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se ja muilla Samsung-konsernin verkkosivustoilla.

 

 1. Täten vakuutat, että Kilpailukuva on sinun alkuperäinen teoksesi. Olet yksin vastuussa kaikista lähetetyistä/ladatuista kuvista sekä kaikkien tarvittavien oikeuksien, hyväksyntien ja suostumusten hankkimisesta kolmansilta osapuolilta osoitteessa https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se ladattavaan kuvaan sekä sen käyttämiseen Samsungin toimesta. Kilpailukuva ei saa esittää tai muistuttaa ketään henkilöä tai sisältää tietoa kenestäkään henkilöstä, ellei kilpailija ole hankkinut tällaisen henkilön etukäteistä suostumusta. Samsungin vahvasti suosittelee, että et lataa sellaisia kuvia, joiden käyttöön sinulla ei ole oikeuksia, lisenssejä tai suostumuksia.  Samsung ei ole vastuussa millään tavoin kuvasta, esimerkiksi mahdollisesti rasistisesta, väkivaltaisesta, seksistisestä, loukkaavasta tai muutoin sopimattomasta sisällöstä tai siitä, että tällainen sisältö rikkoo soveltuvaa lainsäädäntöä tai Samsungin käytäntöjä tai brändiarvoja. Samsung pidättää oikeuden poistaa minkä tahansa aineiston, joka (i) millään tavoin loukkaa, tai saattaa todennäköisesti loukata, kenenkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, (ii) on millään tavoin lainvastainen tai rikkoo Samsungin käytäntöjä tai brändisääntöjä, (iii) ei jollakin tavoin noudata tämän asiakirjan ehtoja, tai (iv) on Samsungin yksinomaisen harkinnan perusteella sopimaton.

 

 1. Täten myönnät Samsungille ja mille tahansa muulle yhtiölle Samsung-konsernin sisällä ikuisen, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, siirrettävän, rojaltivapaan ja ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Kilpailukuvaasi kilpailun markkinoinnissa. Samsungilla on siten myös rajoittamaton oikeus käyttää, jäljentää, mukauttaa, muuttaa, jaella, julkaista ja esittää julkisesti Kilpailukuvaa tähän tarkoitukseen.

 

 1. Osallistuaksesi kilpailuun, sinun on annettava Samsungille tiettyjä henkilötietoja. Tämä kuvataan Tietosuojaselosteessamme https://www.samsung.com/fi/info/privacy/contests. Samsung kerää, käsittelee ja säilyttää tällaisia henkilötietoja järjestääkseen ja hallinnoidakseen kilpailua (mukaan lukien yhteydenottaminen voittajiin ja voittajien julkaiseminen). Samsung Electronics Nordic AB, rekisterinumero 556445-4345, postilokero 1235, 164 40, Kista, Ruotsi toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Samsung soveltaa soveltuvia tietosuojalakeja käsitellessään henkilötietoja. Soveltuvan lainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus pyytää lisätietoja sinusta keräämistämme henkilötiedoista ja pyytää meitä korjaamaan henkilötiedoissasi olevat epätarkkuudet, vastustaa tai pyytää käsittelyn rajoittamista, sekä pyytää pääsyä tietoihisi tai tietojen poistamista tai siirtoa. Tehdäksesi pyynnön tai tiedustelun liittyen oikeuksiisi, tai mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen siihen, miten Samsung käsittelee henkilötietojasi, otathan yhteyttä Samsungiin GDPR-portaalimme kautta osoitteessa https://www.samsung.com/request-desk tai sähköpostitse osoitteeseen dataprotection.sena@samsung.com. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt näihin ehtoihin sidotuksi tulemisen ja tiedostat henkilötietojesi käsittelyn ja säilyttämisen Tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

 

 1. Samsung pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan evätä sellaiset Kilpailukuvat, joiden se ei katso noudattavan näitä ehtoja ja muita asiakirjoja, joihin näissä ehdoissa on viitattu.

 

 1. Kilpailuun sovelletaan Suomen lakia suomalaisten osallistujien osalta. Riidat, jotka koskevat näiden kilpailuehtojen soveltamista ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa. Osallistujien on myös mahdollista kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen riidan käsittelemiseksi siinä määrin kuin lautakunta on toimivaltainen riidan käsittelemään. Kuluttajariitalautakunnan osoite on Hämeentie 3, postilokero 3066, 00531 Helsinki ja verkkosivuston osoite www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

Konkurransevilkår – Community Konkurranse "Summer Memories"

 

 1. For å være kvalifisert til å delta, må du være over 18 år og være bosatt i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Hver deltaker kan kun vinne én (1) pris. Konkurransen er arrangert av Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”). Ansatte i Samsung (og den ansattes nærmeste familie og familiemedlemmer) er ikke kvalifisert til å delta i konkurransen. Konkurransen er ikke sponset, støttet eller administrert av Facebook. Alle bidrag mottas og prosesseres av Samsung.

 

 1. For å delta i konkurransen må du, i løpet av Konkurranseperioden, sende inn et bilde av ditt beste sommerminne på Samsung Community via  https://eu.community.samsung.com/t5/summer-memories/con-p/september-se-1  (et "Bidrag") mellom 13. september 2021 og 4. oktober 2021. Deltakere kan kun sende inn fem (5) bidrag til sammen. Hvis flere Bidrag mottas, vil alle ytterligere Bidrag etter det femte Bidraget bli sett bort fra.

 

 1. Konkurransen åpner kl 10:00 (CET) den 13. september 2021, og stenger klokken 10:00 (CET) den 4. oktober 2021 ("Konkurranseperiode"). Etter Konkurranseperiodens utløp vil totalt én (1) vinner for de nordiske landende (Sverige, Norge, Danmark og Finland) vilkårlig trekkes ut av Samsung blant alle gyldige Bidrag. Vinneren vil annonseres den 11. oktober 2021.

 

 1. Det er totalt én (1) premie tilgjengelig å vinne, som består av Galaxy Tab A7 4G, SM-T505NZAAEUD (ca utsalgspris NOK 3490 (inkludert mva)) ("Premien"). Premiene kan ikke overføres og kan ikke erstattes med kontanter eller andre produkter. Alle skatter og avgifter pålagt Premien er vinnerens eget ansvar.

 

 1. Vinneren vil bli varslet og kontaktet av Samsung via e-post og/eller direktemelding senest 11. oktober 2021. Vinneren vil også bli publisert på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. For å vinne Premien, må vinneren sende inn en forespørsel til Samsung innen to uker etter at han ble varslet og kontaktet av Samsung. Dersom vinneren ikke sender en forespørsel til Samsung innen den relevante tidsperioden, kan Samsung velge en ny vinner blant øvrige deltakere. Du samtykker herved til at Samsung har rett til å publisere og annonsere navnet på vinnerne og de vinnende Bidrag på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og på ethvert annet nettsted i Samsung-gruppen.

 

 1. Du garanterer herved at Bidraget er ditt originale verk. Du er eneansvarlig for alle innsendte/opplastede bilder og for å innhente alle nødvendige rettigheter, godkjenninger og samtykker fra tredjeparter for at bildet skal kunne lastes opp på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og bli brukt av Samsung. Et Bidrag kan ikke vise bilde eller likheten av noen person eller noe informasjon om noen person med mindre deltakeren har innhentet vedkommendes forhåndsgodkjenning. Det er Samsungs sterke anbefaling å ikke laste opp bilder du ikke har alle rettigheter, lisenser og godkjenninger til. Samsung er på ingen måte ansvarlig for bildet, f eks potensielt rasistisk, voldelig, sexistisk, støtende eller på annen måte upassende innhold eller brudd på gjeldende lov eller Samsungs retningslinjer eller verdier. Samsung forbeholder seg retten til å fjerne materiale som (i) på noen måte krenker eller sannsynligvis vil krenke tredjeparters immaterielle rettigheter, (ii) på noen måte er ulovlig eller i strid med Samsungs retningslinjer eller verdier, (iii) på noen måte ikke overholder konkurransevilkårene i dette dokumentet, eller (iv) som Samsung, etter eget skjønn, anser som upassende.

 

 1. Du gir herved Samsung og ethvert annet selskap i Samsung-gruppen en evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, overførbar, royalty-fri og ikke-eksklusiv lisens til å bruke ditt Bidrag i sin markedsføring av konkurransen. Følgelig har Samsung en ubegrenset rett til å bruke, reprodusere, tilpasse, modifisere, distribuere, publisere og offentliggjøre Bidraget for slike formål.

 

 1. For å kunne delta i konkurransen, må du oppgi visse personopplysninger til Samsung. Dette er nærmere beskrevet i Personvernerklæringen https://www.samsung.com/no/info/privacy/contests. Disse personopplysningene samles inn og behandles av Samsung kun for det formål å administrere konkurransen (inkludert å kontakte og publisere vinnerne). Samsung Electronics Nordic AB, organisasjonsnummer 556445-4345, Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, er behandlingsansvarlig for deltakernes personopplysninger. Samsung følger gjeldende lover om personvern i sin behandling av dine personopplysninger. I tråd med gjeldende lov, har du rett til å få informasjon om vår behandling av dine personopplysninger og om hvilke personopplysninger om deg Samsung behandler, få uriktige personopplysninger rettet, protestere mot eller be om begrensning av vår behandling av dine personopplysninger, samt be om tilgang til, sletting eller flytting (såkalt dataportabilitet) av dine personopplysninger. Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, eller hvis du har spørsmål om hvorvidt/hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss via vår dedikerte GDPR-online-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com. Ved å delta i konkurransen aksepterer du til å bli bundet av disse vilkårene og godkjenne prosesseringen og lagring av dine personopplysninger som angitt i Personvernerklæringen.

 

 1. Samsung forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere Bidrag som de mener ikke er i samsvar med disse vilkårene og andre dokumenter som det refereres til her.

 

 1. Konkurransen er underlagt norsk lov for norske deltakere. Tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene kan behandles av de alminnelige domstolene ved deltakerens verneting. Deltakere kan også henvende seg til Forbrukertilsynet for mekling dersom det oppstår en tvist mellom deltakeren og Samsung, i den grad de er kvalifisert til å behandle tvisten. Adressen til Forbrukertilsynet er Porselensvegen 32, 3920 Porsgrunn og nettadressen er www.forbrukertilsynet.no.

 

Tävlingsvillkor – Gemenskapstävling “Summer Memories”

 

 1. För att delta i tävlingen måste du vara över 18 år och bosatt i Sverige. Varje tävlande kan endast vinna ett (1) pris. Tävlingen arrangeras av Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”). Anställda hos Samsung liksom deras familjemedlemmar får inte delta i tävlingen. Tävlingen sponsras eller administreras inte på något sätt av Facebook, vilket bl.a. innebär att tävlingsbidragen mottas och hanteras av Samsung.

 

 1. För att delta i tävligen behöver du skicka in en bild av ditt bästa sommarminne till Samsung Community via https://eu.community.samsung.com/t5/summer-memories/con-p/september-se-1  (ett ”bidrag”). Bidragen skickas in mellan den 13 september 2021 och den 4 oktober 2021. Deltagare får endast skicka in fem (5) bidrag totalt. Ifall fler bidrag skickas in kommer de efterföljande, efter att den femte bilden skickats in, bidragen inte registreras för tävlingen.

 

 1. Tävlingen startar klockan 10:00 (CET) den 13 september 2021 och slutar klockan 10:00 (CET) den 4 oktober (”tävlingsperioden”). Efter tävlingsperioden kommer totalt en (1) vinnare över hela norden (Sverige, Norge, Danmark, Finland) att slumpmässigt, bland de gilitiga bidragen, koras av Samsung. Vinnaren kommer att annonseras den 13 oktober 2021.

 

 1. Priset till vinnaren är en Galaxy Tab A7 4G, SM-T505NZAAEUD  (ungefärligt detaljhandelsvärde 3490 SEK, 2399 DKK, 3490 NOK, 300 EUR inkl. moms) (”Priset”). Priset kan inte bytas, t.ex. mot kontanter eller andra produkter. Eventuell vinstskatt ska betalas av vinnaren.

 

 1. Vinnaren kommer att kontaktas av Samsung via e-post och/eller SMS senast den 11 oktober 2021. Vinnaren kommer också att publiceras på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. För att vinna priset måste vinnaren, inom två veckor från det att vinnaren kontaktats av Samsung, framställa en begäran till Samsung om att få ut priset. Om vinnaren underlåter att begära ut priset inom den tiden kan Samsung komma att utse en annan vinnare bland övriga tävlande. De tävlande ger Samsung rätt att publicera namnet på vinnaren och det vinnande bidraget på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se samt på andra webbsidor inom Samsung-koncernen.

 

 1. Den tävlande garanterar att denne själv har fotograferat tävlingsbidraget. Varje tävlande ansvarar själv för alla bilder som denne laddar upp samt att det finns erforderliga rättigheter, tillstånd och medgivanden till uppladdning på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se samt till Samsungs användning av bilderna. Föreställer bilderna exempelvis personer skall deras tillstånd till publicering ha inhämtats av den tävlande. Samsung avråder tävlande från att ladda upp bilder till vilka de inte har samtliga rättigheter, tillstånd och medgivanden. Samsung ansvarar inte i något avseende för bilderna och dessas eventuella rasistiska, våldsamma, sexistiska, stötande eller på annat sätt olämpliga innehåll eller dessas brott mot tillämplig lag eller Samsungs policies eller varumärkesvärderingar. Samsung förbehåller sig rätten att ta bort allt material som (i) på något sätt utgör eller kan befaras göra intrång i tredje mans immateriella rättigheter, (ii) på något sätt är olagligt eller i strid med Samsungs policies eller varumärkesvärderingar, (iii) i något avseende bryter mot dessa tävlingsvillkor, eller (iv) Samsung efter eget gottfinnande anser vara olämpligt.

 

 1. De tävlande ger Samsung och andra bolag inom Samsung-koncernen en fullständig, oinskränkt och exklusiv rätt att använda tävlingsbidraget i sin marknadsföring av tävlingen under en obegränsad tid oavsett medium och geografisk marknad. Detta innebär att Samsung får en obegränsad rätt att framställa exemplar av bidraget, redigera bidraget och göra det tillgängligt för allmänheten.

 

 1. För att delta i tävlingen måste de tävlande lämna vissa personuppgifter till Samsung. Detta beskrivs i Personuppgiftspolicyn https://www.samsung.com/se/info/privacy/contests. Dessa personuppgifter samlas in och behandlas av Samsung i syfte att administrera tävlingen (inklusive att kontakta och offentliggöra vinnarna).  Samsung Electronics Nordic AB, org. nr 556445-4345, P.O. Box 1235, 164 40, Kista, Sverige, är personuppgiftsansvarig för deltagarnas personuppgifter. Samsung tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandlingen av dina personuppgifter. I enlighet med tillämplig lagstiftning har du rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade, invända mot eller begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter samt begära åtkomst till, borttagning av eller förflyttning (s.k. dataportabilitet) av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter som nämns ovan eller om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta oss via vår dedikerade GDPR onlineportal på https://www.samsung.com/se/request-desk/ eller på dataprotection.sena@samsung.com. Genom att delta i tävlingen accepterar du dessa tävlingsvillkor samt bekräftar du att du är medveten om att Samsung behandlar dina personuppgifter enligt vad som framgår av personuppgiftspolicyn ovan.

 

 1. Samsung förbehåller sig rätten att diskvalificera varje tävlande som inte följer dessa tävlingsvillkor samt de dokument som det hänvisas till häri.

 

 1. För regler och villkor tillämpas svensk lag. Tvist mellan en konsument som är bosatt i Sverige och arrangören prövas av allmän domstol i Sverige. Deltagare kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvist prövad i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsens adress är www.arn.se.

 

0 REPLIES 0