Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

Competition Terms and Conditions - Community contest "Aquaman Challenge" - SE, FI, NO & DK

(Topic created on: 28-11-2023 01:16 PM)
453 Views
Emmi S
Community Manager
Options

1. DK
2. FI
3. NO
4. SE

Konkurrencevilkår og -betingelser – fællesskabskonkurrence "Aquaman Challenge"

 1. For at være berettiget til at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år og være bosiddende i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Konkurrencen arrangeres af Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Samsungs ansatte (og nærmeste familie og husstandsmedlemmer) hos Samsung er ikke berettiget til at deltage i konkurrencen. I medfør deraf modtages og behandles ethvert bidrag af Samsung.

 2. For at deltage i konkurrencen skal du i konkurrenceperioden indsende dit bedste foto med vand til Samsung Community via https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se (et "Bidrag") i konkurrenceperioden (som defineret nedenfor). Deltagere kan kun indsende maksimalt fem (5) bidrag i alt. Hvis der modtages flere bidrag, vil alle yderligere bidrag, der indsendes efter det femte bidrag, blive ignoreret. For at indsende et billede til Samsung-fællesskabet skal deltageren have en Samsung-konto - du kan oprette en konto her.             

 3. Konkurrencen åbner kl. 10:00 (CET) den 11. december 2023 og lukker kl. 23:59 (CET) den 11. januar 2024 ("Konkurrenceperioden"). Efter afslutningen af konkurrenceperioden vil én (1) vinder i alt på tværs af de nordiske lande (Sverige, Norge, Danmark, Finland) blive tilfældigt udvalgt af Samsung blandt alle gyldige bidrag. Vinderen vil blive annonceret inden for to uger efter konkurrenceperiodens afslutning. Den tilfældige lodtrækning er endelig og bindende.

 4. Der er én (1) præmie tilgængelig, præmien består af et Galaxy Watch6 Classic 43 mm, SM-R950NZKAEUB (ca.værdi på 4890 SEK, 3099 DKK, 4890 NOK, 419 EUR (inklusive moms)) og Aquaman-merchandise (ca.værdi på 720 SEK, 430 DKK, 689 NOK, 58 EUR (inklusive moms)) ("Præmien"). Præmien kan ikke overdrages og kan ikke erstattes med kontanter eller andre produkter. Der er én (1) præmie tilgængelig, og vinderen udvælges tilfældigt. Alle skatter, der pålægges præmien er udelukkende vinderens ansvar.

 5. Vinderen vil blive underrettet og kontaktet af Samsung via en direkte besked via Samsungs fællesskabswebsted inden for to (2) uger efter udløbet af konkurrenceperioden. Vinderen vil blive offentliggjort på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. For at vinde Præmien skal vinderen indsende en anmodning herom til Samsung inden for to uger efter at være blevet underrettet og kontaktet af Samsung. Hvis en vinder ikke indsender en sådan anmodning inden for den relevante tidsperiode, vil Samsung foretage en ny tilfældig lodtrækning for at finde en ny vinder blandt de andre deltagere. Du giver hermed samtykke til og giver Samsung ret til at offentliggøre og annoncere navnet på vinderen og det vindende bidrag  på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og på ethvert andet websted inden for Samsung-gruppen.

 6. Du garanterer hermed, at dit bidrag er dit eget originale værk. Du er eneansvarlig for alle indsendte/uploadede billeder og for at indhente alle nødvendige rettigheder, godkendelser og samtykker fra tredjeparter for, at billedet kan uploades på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se,  og for at det kan bruges af Samsung. Et bidrag må ikke vise billeder eller billeder af nogen person eller oplysninger om nogen person, medmindre deltageren har opnået denne persons forudgående samtykke hertil. Det er Samsungs klare anbefaling ikke at uploade billeder, som du ikke har alle rettigheder, licenser og samtykker til. Samsung er ikke ansvarlig på nogen måde for billedet, f.eks. potentielt racistisk, voldeligt, mest sexet, stødende eller på anden måde upassende indhold eller deres overtrædelse af gældende lovgivning om Samsungs politikker eller brandværdier. Samsung forbeholder sig retten til at fjerne materiale, der (i) på nogen måde krænker eller sandsynligvis vil krænke tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, (ii) på nogen måde er ulovligt eller i strid med Samsungs politikker eller brandværdier, (iii) på nogen måde ikke overholder de vilkår og betingelser, der er angivet i dette dokument,  eller (iv) som Samsung efter eget skøn anser for upassende.

 7. Du giver hermed Samsung og ethvert andet selskab i Samsung-gruppen en varig, uigenkaldelig, verdensomspændende, overførbar, royaltyfri og ikke-eksklusiv licens til at bruge dit bidrag i sin markedsføring af konkurrencen. Samsung har derfor ubegrænset ret til at bruge, reproducere, tilpasse, ændre, distribuere, offentliggøre, offentligt udføre bidraget til et sådant formål.

 8. For at deltage i konkurrencen skal du give Samsung visse personoplysninger. Dette er beskrevet i privatlivspolitikken:
  1. Sverige: https://www.samsung.com/se/info/privacy/contests,
  2. Norge: https://www.samsung.com/no/info/privacy/contests
  3. Danmark: https://www.samsung.com/dk/info/privacy/contests
  4. Findland: https://www.samsung.com/fi/info/privacy/contests.

Sådanne personoplysninger vil blive indsamlet, behandlet og opbevaret af Samsung med det formål at gennemføre og administrere konkurrencen (herunder kontakte og offentliggøre vinderne). Hvis du bliver annonceret som vinder, skal du desuden på Samsungs anmodning give Samsung dit personnummer og for en norsk statsborger også en kopi af dit skattekort (NO: skattekort), for at Samsung kan opfylde sine forpligtelser over for skattemyndighederne. Samsung Electronics Nordic AB, reg. nr. 556445-4345, P.O. Box 1235, 164 40, Kista, Sverige, er dataansvarlig for personoplysningerne. Samsung anvender gældende databeskyttelseslovgivning, ved behandling af personoplysninger. I overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning har du ret til at (i) anmode om oplysninger om, hvilke personoplysninger Samsung behandler om dig, (ii) anmode om berigtigelse af unøjagtige personoplysninger, (iii) gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, (iv) anmode om begrænsning af Samsungs behandling af dine personoplysninger, (v) anmode om adgang til dine personoplysninger,  og (vi) kræve overførsel af dine personoplysninger ("Dataportabilitet"). Kontakt venligst Samsung via vores dedikerede GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller dataprotection.sena@samsung.com, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan Samsung behandler dine personoplysninger. Hvis du har klager over Samsungs behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed. Du kan finde kontaktoplysninger til din relevante tilsynsmyndighed på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser og anerkender behandlingen og opbevaringen af dine personoplysninger som angivet i privatlivspolitikken.

 1. Samsung forbeholder sig retten til efter eget skøn at diskvalificere tilmeldinger, som Samsung mener ikke overholder disse vilkår og betingelser og andre dokumenter, der henvises til heri.

 2. For konkurrencen gælder svensk lovgivning for svenske deltagere. Tvister, der opstår som følge af anvendelsen af disse konkurrencebetingelser, vil blive behandlet af en almindelig domstol. Deltagerne kan også henvende sig til det nationale råd for kundetvister (Allmänna reklamationsnämnden) for at få tvisten prøvet i det omfang, bestyrelsen er kompetent til at prøve tvisten. National Board for Customer Dispute's adresse er Box 174, 101 23 Stockholm, og hjemmesidens adresse er www.arn.se.

For konkurrencen gælder norsk lov for norske deltagere. Tvister, der opstår som følge af anvendelsen af disse konkurrencebetingelser, vil blive behandlet af en almindelig domstol. Deltagerne kan også henvende sig til Forbrugertilsynet for at få tvisten prøvet i det omfang, nævnet er kompetent til at prøve tvisten. Forbrugerstyrelsens adresse er Porselensvegen 32, 3920 Porsgrunn og hjemmesidens adresse er www.forbrukertilsynet.no.

For konkurrencen gælder finsk lovgivning for finske deltagere. Tvister, der opstår som følge af anvendelsen af disse konkurrencebetingelser, vil blive behandlet af en almindelig domstol. Deltagerne kan også henvende sig til forbrugerklagenævnet (Kuluttajariitalautakunta) for at få tvisten prøvet i det omfang, nævnet er kompetent til at prøve tvisten. Forbrugerklagenævnets adresse er Hämeentie 3, Box 306, 00531 Helsingfors, og webstedets adresse er www.kuluttajariita.fi. Før sagen indbringes for forbrugertvistrådet, skal kunden kontakte kundeservicetjenesten (Kuluttajaneuvonta) (www.kuluttajaneuvonta.fi).

For konkurrencen gælder dansk lovgivning for danske deltagere. Tvister, der opstår i forbindelse med anvendelsen af ​​disse konkurrencebetingelser, vil blive behandlet af de almindelige domstole. Deltagerne kan også henvende sig til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet for at få sagen prøvet i det omfang nævnet er kompetent til at prøve tvisten. Center for Klageløsnings adresse er Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark og hjemmesidens adresse er https://naevneneshus.dk.

Kilpailuehdot – Community-kilpailu “Aquaman Challenge”

 1. Voidaksesi osallistua kilpailuun sinun tulee olla vähintään 18-vuotias ja asua Suomessa, Tanskassa, Norjassa tai Ruotsissa. Tämän kilpailun järjestäjä on Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”). Samsungin työntekijät (ja työntekijöiden välittömät perheenjäsenet ja samaan kotitalouteen kuuluvat henkilöt) eivät voi osallistua kilpailuun. Näin ollen Samsung vastaanottaa ja käsittelee jokaisen osallistumisen kilpailuun.

 2. Osallistuaksesi kilpailuun sinun tulee lähettää paras veden kanssa ottamasi kuva Samsung Community -alustalle osoitteessa https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se  (”Kilpailukuva”) jäljempänä määriteltynä Kilpailuaikana. Osallistuja voi lähettää kilpailuun enintään viisi (5) Kilpailukuvaa. Jos Samsung vastaanottaa tätä lukumäärää useampia Kilpailukuvia, viidennen (5) Kilpailukuvan jälkeen vastaanotetut Kilpailukuvat jätetään huomioimatta. Lähettääksesi kuvan Samsung Community -alustalle sinulla tulee olla Samsung Account -käyttäjätili. Voit luoda käyttäjätilin täällä.

 3. Kilpailu alkaa 11. joulukuuta 2023 kello 11:00 (Suomen aikaa) ja loppuu 11. tammikuuta 2024 kello 00:59 (Suomen aikaa) (“Kilpailuaika”). Kilpailuajan päättymisen jälkeen Samsung arpoo satunnaisesti kaikissa Pohjoismaissa (Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa) kilpailuun hyväksytyistä Kilpailukuvista yhden (1) voittajan. Voittaja julkistetaan kahden (2) viikon kuluessa Kilpailuajan päättymisestä. Satunnaisarvonnan tulos on lopullinen ja sitova.

 4. Kilpailussa jaetaan yksi (1) Palkinto, joka koostuu
  Galaxy Watch6 Classic 43 mm, SM-R950NZKAEUB -älykellosta (arvo noin 419 euroa (sis. ALV)) ja Aquaman-tuotteista (arvo noin 58 euroa (sis. ALV)) (”Palkinto”). Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai muuksi tuotteeksi. Tässä lisäkilpailussa jaetaan yksi (1) palkinto, jonka voittaja arvotaan satunnaisesti.

 5. Voittajiin otetaan yhteyttä suoraviestillä Samsung Community -sivustolla kahden (2) viikon kuluessa Kilpailuajan päättymisestä. Voittaja julkistetaan myös osoitteessa Voittaakseen Palkinnon, voittajan on pyydettävä Palkintoa kahden (2) viikon kuluessa Samsungin yhteydenotosta. Jos voittaja ei pyydä Palkintoa tämän ajan kuluessa, Samsung suorittaa uuden satunnaisarvonnan, jolla muiden osallistujien joukosta arvotaan uusi voittaja. Annat täten suostumuksesi siihen, että Samsung julkaisee voittajan nimen ja kilpailun voittaneen Kilpailukuvan osoitteessa ja millä tahansa muulla Samsung-konsernin verkkosivustolla.

 6. Täten takaat, että lähettämäsi Kilpailukuva on sinun alkuperäinen teoksesi. Olet yksin vastuussa kaikista lähettämistäsi kuvista ja kaikkien niiden tarpeellisten kolmansien osapuolten oikeuksien, lupien ja suostumusten hankkimisesta, jotka tarvitset siihen, että voit lähettää kuvan osoitteeseen ja että Samsung voi käyttää kuvaa. Kilpailukuva ei voi esittää toista henkilöä tai toisen henkilön kuvaa ilman osallistujan etukäteen hankkimaa suostumusta. Samsung suosittelee, ettet lähetä kilpailuun mitään sellaista kuvaa, johon sinulla ei ole kaikkia oikeuksia, lupia tai suostumuksia. Samsung ei ole millään tavalla vastuussa kuvista, joissa esiintyy esimerkiksi mahdollista rasistista, väkivaltaista, seksuaalista, loukkaavaa tai muuten sopimatonta sisältöä tai jotka loukkaavat soveltuvaa lainsäädäntöä tai Samsungin käytänteitä tai brändiarvoja. Samsung pidättää itsellään oikeuden poistaa kaiken aineiston, joka (i) millään tavalla loukkaa tai todennäköisesti loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, (ii) on millään tavalla laitonta tai rikkoo Samsungin käytäntöjä tai brändiarvoja, (iii) ei ole tässä asiakirjassa esitettyjen ehtojen mukainen tai (iv) jota Samsung pitää oman harkintansa mukaan sopimattomana.

 7. Täten annat Samsungille ja kaikille Samsung-konserniin kuuluville yhtiöille jatkuvan, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, siirrettävän ja vastikkeettoman oikeuden käyttää Kilpailukuvaasi kilpailun markkinoinnissa. Samsungilla on tällöin rajoittamaton oikeus käyttää, kopioida, sovittaa, muokata, jakaa, julkaista ja julkisesti esittää Kilpailukuvaa tällaiseen tarkoitukseen.

 8. Osallistuaksesi kilpailuun sinun on annettava Samsungin käsitellä henkilötietojasi. Tätä käsittelyä kuvataan Samsungin tietosuojaselosteessa osoitteessa
  . Samsung kerää, käsittelee ja säilyttää näitä henkilötietoja kilpailun järjestämistä ja hallinnoimista varten (mukaan lukien voittajien yhteydenottoa ja julkaisua varten). Lisäksi, mikäli sinut julistetaan kilpailun voittajaksi, sinun on –Samsungin sitä pyytäessä – annettava Samsungille henkilötunnuksesi, jotta Samsung voi täyttää verovelvollisuutensa viranomaisia kohtaan. Henkilötietojen rekisterinpitäjä on Samsung Electronics Nordic AB, y-tunnus: 556445–4345, P.O. Box 1235, 164 40, Kista, Ruotsi. Samsung soveltaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä käsitellessään henkilötietoja. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus (i) pyytää tietoja siitä, mitä henkilötietoja Samsung käsittelee sinusta, (ii) pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua, (iii) vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, (iv) pyytää Samsungia rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, (v) pyytää pääsyä henkilötietoihisi ja (vi) vaatia henkilötietojesi siirtoa ("tietojen siirrettävyys"). Jos haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi tai jos sinulla on kysyttävää siitä, miten Samsung käsittelee henkilötietojasi, otathan yhteyttä Samsungiin Samsungin GDPR-portaalin kautta osoitteessa https://www.samsung.com/request-desk tai sähköpostitse osoitteeseen dataprotection.sena@samsung.com. Jos haluat tehdä valituksen koskien Samsungin suorittamaa henkilötietojen käsittelyä, voit tehdä valituksen asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomessa voit osoittaa henkilötietojen käsittelyä koskevan valituksen Suomen tietosuojavaltuutetulle sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@om.fi. Lisäksi löydät muiden asianomaisten valvontaviranomaisten yhteystiedot osoitteesta https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt nämä ehdot ja tiedostat, että henkilötietojasi käsitellään ja säilytetään tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.

 9. Samsung varaa itselleen oikeuden ja täyden harkintavallan olla hyväksymättä Kilpailukuvia, joita Samsung pitää näiden ehtojen vastaisina.

 10. Kilpailuun ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia Suomessa kilpailuun osallistuvien osalta. Kilpailusta ja näistä ehdoista johtuvat riidat ratkaistaan yleisissä tuomioistuimissa. Osallistujan on myös mahdollista kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen riidan käsittelemiseksi siinä määrin kuin lautakunta on toimivaltainen riidan käsittelemään. Kuluttajariitalautakunnan osoite on Hämeentie 3, postilokero 3066, 00531 Helsinki, verkkosivun osoite on www.kuluttajariita.fi, puhelinnumero on 029 566 5200 ja sähköposti on . Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan osoitteessa www.kuluttajaneuvonta.fi.

Konkurransevilkår – Community-konkurranse «Aquaman Challenge»

 1. For å være kvalifisert til å delta i konkurransen må du være 18 år eller eldre og bosatt i Norge, Danmark, Finland eller Sverige. Konkurransen arrangeres av Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Ansatte (og den ansattes nærmeste familie og husstandsmedlemmer) i Samsung har ikke lov til å delta i konkurransen. Ethvert konkurransebidrag mottas og behandles derfor av Samsung.

 2. For å delta i konkurransen må du i løpet av Konkurranseperioden sende inn ditt bilde med vann på Samsung Community via https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se (et «Bidrag») i løpet av Konkurranseperioden (definert nedenfor). Deltakerne kan kun sende inn totalt fem (5) Bidrag. Dersom flere Bidrag mottas, vil alle Bidrag som sendes inn etter det femte Bidraget bli ignorert. For å sende inn et bildet til Samsung Community, må deltageren ha en Samsung Account – du kan opprette en brukerkonto her.

 3. Konkurransen starter kl. 10.00 (CET) den 11. Desember 2023 og avsluttes kl. 23.59 (CET) den 11. Januar 2024 ("Konkurranseperioden"). Etter at Konkurranseperioden er utløpt, vil totalt en (1) vinner bli tilfeldig valgt ut av Samsung blant alle gyldige Bidrag i de nordiske landene (Norge, Sverige, Danmark, Finland). Vinneren vil bli annonsert innen to uker etter at Konkurranseperioden  er utløpt. Den tilfeldige trekningen er endelig og bindende.

 4. Det er en (1) premie tilgjengelig, som består av en Galaxy Watch6 Classic 43 mm, SM-R950NZKAEUB (omtrentlig verdi 4890 SEK, 3099 DKK, 4890 NOK, 419 EUR (inkludert mva)) og Aquaman merch (omtrentlig verdi 720 SEK, 430 DKK, 689 NOK, 58 EUR (inkludert mva)) ("Premien"). Premien er ikke overførbare og kan ikke byttes mot kontanter eller andre produkter. Det er én (1) konkurransepremie tilgjengelig, og vinneren vil bli trukket tilfeldig. Eventuell skatt på gevienster skal betales av vinneren.

 5. Vinneren vil bli varslet og kontaktet av Samsung via direktemelding gjennom Samsung Community innen to (2) uker etter at Konkurranseperioden er avsluttet. Vinneren vil også bli publisert på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. For å vinne Premien må vinneren innen to uker etter at han/hun blir varslet og kontaktet av Samsung, sende en forespørsel om Premien til Samsung. Hvis vinneren ikke sender inn en slik forespørsel innen den relevante tidsperioden, kan Samsung velge en ny vinner blant de andre deltakerne. Du samtykker herved til og gir Samsung rett til å publisere og annonsere navnet på vinneren og vinnerens bidrag på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og på ethvert annet nettsted innenfor Samsung-gruppen.  

 6. Du garanterer herved at Bidraget er ditt eget originale verk. Du er alene ansvarlig for alle innsendte/opplastede bilder og for å innhente alle nødvendige rettigheter, godkjenninger og samtykker fra tredjeparter for at bildet skal kunne lastes opp på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og for at det skal kunne brukes av Samsung. Et Bidrag kan ikke vise bildet av eller likheten til en person eller informasjon om en person, med mindre deltakeren på forhånd har fått samtykke fra denne personen. Samsung fraråder sterkt å laste opp bilder som du ikke har alle rettigheter, tillatelser og samtykker til. Samsung er på ingen måte ansvarlig for bildet, f.eks. potensielt rasistisk, voldelig, kjønnsdiskriminerende, støtende eller på annen måte upassende innhold eller brudd på gjeldende lov, eller Samsungs retningslinjer eller varemerkeverdier. Samsung forbeholder seg retten til å fjerne alt materiale som (i) på noen måte utgjør en krenkelse av, eller som sannsynligvis kan utgjøre en krenkelse av, de immaterielle rettighetene til tredjeparter, (ii) på noen måte er ulovlige eller i strid med Samsungs retningslinjer eller varemerkeverdier, (iii) på noen måte bryter disse konkurransevilkårene, eller (iv) Samsung etter eget skjønn anser som upassende.

 7. Du gir herved Samsung og ethvert annet selskap i Samsung-konsernet en evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, overførbar, royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens til å bruke Bidraget ditt i sin markedsføring av konkurransen. Samsung har derfor en ubegrenset rett til å bruke, reprodusere, tilpasse, modifisere, distribuere, publisere og offentlig tilgjengeliggjøre bidraget for slike formål.

 8. For å delta i konkurransen må du oppgi visse personopplysninger til Samsung. Dette er nærmere beskrevet i Personvernerklæringen, se https://www.samsung.com/no/info/privacy/contests. Disse personopplysningene samles inn, behandles og lagres av Samsung for det formål å administrere konkurransen (inkludert å kontakte og publisere vinnerne). Videre, hvis du kåres som vinner, må du på forespørsel fra Samsung oppgi personnummeret ditt til Samsung, og for norske statsborgere, også en kopi av skattekortet for at Samsung skal kunne å oppfylle sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Samsung Electronics Nordic AB, org.nr. 556445-4345, P.O. Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Samsung følger gjeldende lover om personvern i sin behandling av dine personopplysninger. I tråd med gjeldende lov har du rett til å (i) få informasjon om hvilke personopplsninger Samsung behandler om deg, (ii) be om retting av feilaktige personopplysninger, (iii) protestere mot vår behandling av dine personopplysninger, (iv) be om begrensning av Samsungs behandling av dine personopplysninger, (v) be om tilgang til dine personopplysninger, og (vi) kreve overføring av dine personopplysninger (''Dataportabilitet''). Vennligst kontakt Samsung gjennom vår dedikerte GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com hvis du ønsker å utøve rettighetene dine som nevnt ovenfor, eller hvis du har spørsmål om hvordan Samsung behandler personopplysningene dine. Hvis du ønsker å klage på Samsungs behandling av dine personopplysninger, kan du sende inn en klage til din relevante tilsynsmyndighet. Du finner kontaktinformasjon til din relevante tilsynsmyndighet på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. Ved å delta i konkurransen aksepterer du å være bundet av disse konkurransevilkårene og bekrefter at du er klar over behandlingen og lagringen av dine personopplysninger som angitt i Personvernerklæringen.

 9. Samsung forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere bidrag som de mener ikke overholder disse konkurransevilkårene og ethvert annet dokument som det vises til.

 10. Konkurransen er underlagt norsk lov. Tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene kan behandles av de alminnelige domstolene. Deltakere kan også henvende seg til Forbrukertilsynet for mekling dersom det oppstår en tvist, forutsatt at Forbrukertilsynet er kvalifisert til å behandle tvisten. Adressen til Forbrukertilsynet er Postboks 2862 Kjørbekk, 3702 Skien og nettadressen er www.forbrukertilsynet.no.

Tävlingsvillkor – Community-tävling “Aquaman Challenge”

 1. För att delta i tävlingen måste du vara över 18 år och bosatt i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Tävlingen arrangeras av Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”). Varje tävlande kan bara vinna ett (1) pris. Anställda hos Samsung liksom deras familjemedlemmar får inte delta i tävlingen. Tävlingsbidragen mottas och hanteras av Samsung.

 2. För att delta i tävlingen måste du under Tävlingsperioden (se definition nedan) skicka in ditt bästa foto med vatten till Samsung Community via https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se (ett “Tävlingsbidrag”). Tävlande får endast skicka in fem (5) Tävlingsbidrag totalt. Om fler än fem Tävlingsbidrag skickas in kommer alla till det femte efterföljande Tävlingsbidraget att bortses från. Du behöver ett Samsung-konto för att skicka in ett foto på Samsung Community – du kan skapa ett konto här.

 3. Tävlingen pågår mellan kl. 10.00 (CET) den 11. December 2023 och avslutas kl. 23.59 (CET) den 11. Januari 2024 (“Tävlingsperioden”). Efter avslutet av Tävlingsperioden kommer en (1) vinnare att utses för de nordiska länderna (Danmark, Finland, Norge och Sverige) genom ett slumpmässigt urval av Samsung utifrån giltiga Tävlingsbidrag. Vinnaren kommer att meddelas inom två veckor från avslutet av Tävlingsperioden. Det slumpmässiga urvalet är bindande och definitvt.

 4. Det finns ett (1) tävlingspris tillgängligt och består av en Samsung Galaxy Watch6 Classic 43 mm SM-R950NZKAEUB (ungefärligt värde 4890 SEK ink. moms) samt Aquaman merchandise (ungefärligt värde 720 SEK ink. moms)  (”Tävlingspriset”). Tävlingspriset kan inte överlåtas och kan inte bytas mot kontanter eller andra produkter. Det finns ett (1) tävlingspris tillgängligt och vinnaren utses slumpmässigt. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 5. Vinnaren kommer att kontaktas av Samsung via direktmeddelande på Samsung Community inom inom (2) två veckor från avslutet av Tävlingsperioden. Vinnaren kommer också  att publiceras på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. För att vinna priset måste vinnaren, inom två veckor från det att vinnaren kontaktats av Samsung, framställa en begäran till Samsung om att få ut priset. Om vinnaren underlåter att begära ut priset inom den tiden kan Samsung komma att utse en annan vinnare bland övriga tävlande. Genom att delta i tävlingen ger du Samsung rätt att publicera ditt namn och vinnande Tävlingsbidrag på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se samt på andra webbsidor inom Samsung-koncernen.

 6. Den tävlande garanterar att denne själv har fotograferat tävlingsbidraget. Varje tävlande ansvarar själv för alla bilder som denne laddar upp samt att det finns erforderliga rättigheter, tillstånd och medgivanden till uppladdning på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se samt till Samsungs användning av bilderna. Föreställer bilderna exempelvis personer skall deras tillstånd till publicering ha inhämtats av den tävlande. Samsung avråder tävlande från att ladda upp bilder till vilka de inte har samtliga rättigheter, tillstånd och medgivanden.  Samsung ansvarar inte i något avseende för bilderna och dessas eventuella rasistiska, våldsamma, sexistiska, stötande eller på annat sätt olämpliga innehåll eller dessas brott mot tillämplig lag eller Samsungs policies eller varumärkesvärderingar. Samsung förbehåller sig rätten att ta bort allt material som (i) på något sätt utgör eller kan befaras göra intrång i tredje mans immateriella rättigheter, (ii) på något sätt är olagligt eller i strid med Samsungs policies eller varumärkesvärderingar, (iii) i något avseende bryter mot dessa tävlingsvillkor, eller (iv) Samsung efter eget gottfinnande anser vara olämpligt.

 7. Den tävlande ger Samsung och andra bolag inom Samsung-koncernen en fullständig, oinskränkt och exklusiv rätt att använda tävlingsbidraget i sin marknadsföring av tävlingen under en obegränsad tid oavsett medium och geografisk marknad. Detta innebär att Samsung får en obegränsad rätt att framställa exemplar av bidraget, redigera bidraget och göra det tillgängligt för allmänheten.

 8. För att delta i tävlingen måste de tävlande lämna vissa personuppgifter till Samsung. Detta beskrivs i https://www.samsung.com/se/info/privacy/contests. Dessa personuppgifter  samlas in och behandlas av Samsung endast i syfte att administrera tävlingen (inklusive att kontakta och offentliggöra vinnarna). Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, 164 28 Kista, Sverige, är personuppgiftsansvarig för deltagarnas personuppgifter. Samsung tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt enligt lag att få information om vilka personuppgifter om dig som Samsung behandlar, begära radering, begära begränsning av behandlingen, begära dataportabilitet, framföra invändning samt att få felaktiga personuppgifter rättade. Kontakta gärna Samsung på ovanstående adress eller på dataprotection.sena@samsung.com om du har några frågor kring om/hur vi behandlar dina personuppgifter. Genom att delta i tävlingen accepterar du dessa tävlingsvillkor samt bekräftar du att du är medveten om att Samsung behandlar dina personuppgifter enligt vad som framgår av Privacy Notice.

 9. Samsung förbehåller sig rätten att diskvalificera varje tävlande som inte följer dessa tävlingsvillkor.

 10. Svensk lag gäller för svenska tvälingsdeltagare. Tvister som uppstår vid tillämpning av dessa tävlingsvillkor kan prövas av allmän domstol. Tävlingsdeltagare kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att pröva tvisten i den mån nämnden har behörighet. ARN:s adress är Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsen är www.arn.se.
/Emmi
0 REPLIES 0