Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Competition Terms and Conditions - Community contest "Halloween Challenge" SE, FI, NO & DK

(Topic created on: 19-10-2022 10:09 AM)
180 Views
Emmi S
Community Manager
Options

1. SE

2. FI

3. NO

4. DK

Tävlingsvillkor – Communitytävling “Halloween Challenge”

 1. För att delta i tävlingen måste du vara över 18 år och bosatt i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Varje tävlande kan bara vinna ett (1) pris. Tävlingen arrangeras av Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”). Anställda hos Samsung, liksom deras familjemedlemmar, får inte delta i tävlingen. Tävlingen sponsras eller administreras inte på något sätt av Facebook, vilket bl.a. innebär att tävlingsbidragen mottas och hanteras av Samsung.

 2. För att delta i tävlingen behöver du (”Tävlingsdeltagare”) under Tävlingsperioden skicka in sin kusligaste halloweenfoto på Samsung Community via (ett ”Tävlingsbidrag”) mellan den 24 oktober 2022 och den 2 november 2022. Tävlingsdeltagare får endast skicka in fem (5) Tävlingsbidrag totalt. Om fler Tävlingsbidrag mottas kommer alla Tävlingsbidrag som mottas efter det femte att bortses ifrån. För att skicka in ett foto till Samsung Community behöver Tävlingsdeltagaren ett Samsungkonto – här kan du skapa ett konto.

 3. Tävlingen börjar kl. 10:00 (CET) den 24 oktober 2022 och avslutas kl. 10:00 (CET) den 2 november 2022 (“Tävlingsperioden”). Efter Tävlingsperiodens avslutande kommer en (1) vinnare bland alla giltiga Tävlingsbidrag från Tävlingsdeltagare i alla nordiska länder (Danmark, Finland, Norge eller Sverige) att utses slumpmässigt av Samsung. Vinnaren kommer att tillkännagivas inom två (2) veckor efter Tävlingsperiodens avslutande.

 4. Det finns totalt ett (1) pris tillgängligt. Priset är en (1) Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi, SM-T733NZKAEUB (uppskattat marknadsvärde om ca ca 6490 SEK, ca 4699 DKK, ca 6490 NOK, ca 620 EUR (ink. mervärdesskatt)) (“Priset”). Priset går inte att överföra och kan inte bytas ut mot kontanter eller andra produkter. Eventuell vinstskatt ska betalas av vinnarna.

 5. Vinnaren kommer att kontaktas av Samsung genom Samsung Community inom två (2) veckor efter Tävlingsperiodens avslutande. Vinnarens namn kommer även att bli publicerad på https://eu.community.samsung.com/t5/halloween-challenge/con-p/se-contest-halloween-challenge. För att vinna priset måste vinnaren, inom två (2) veckor från det att vinnaren kontaktats av Samsung, framställa en begäran till Samsung om att få ut priset. Om vinnaren underlåter att begära ut priset inom den tiden kan Samsung komma att utse en annan vinnare bland övriga tävlande. Tävlingsdeltagarna ger Samsung rätt att publicera och tillkännage namnen på vinnaren och de vinnande Tävlingsbidragen på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se och på andra webbplatser inom Samsung-koncernen.

 6. Tävlingsdeltagaren garanterar att denne själv har fotograferat Tävlingsbidraget. Varje Tävlingsdeltagare ansvarar själv för alla bilder som denne laddar upp samt att det finns erforderliga rättigheter, tillstånd och medgivanden från tredje man till uppladdning på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se samt till Samsungs användning av bilderna. Ett Tävlingsbidrag får inte föreställa en person eller visa någon information om någon person om inte Tävlingsdeltagaren på förhand har erhållit denna persons tillstånd. Samsung avråder Tävlingsdeltagare från att ladda upp bilder till vilka de inte har samtliga rättigheter, tillstånd och medgivanden. Samsung ansvarar inte i något avseende för bilderna och dessas eventuella rasistiska, våldsamma, sexistiska, stötande eller på annat sätt olämpliga innehåll eller dessas brott mot tillämplig lag eller Samsungs policies eller varumärkesvärderingar. Samsung förbehåller sig rätten att ta bort allt material som (i) på något sätt utgör eller kan befaras göra intrång i tredje mans immateriella rättigheter, (ii) på något sätt är olagligt eller i strid med Samsungs policies eller varumärkesvärderingar, (iii) i något avseende bryter mot dessa tävlingsvillkor, eller (iv) Samsung efter eget gottfinnande anser vara olämpligt.

 7. Tävlingsdeltagaren ger Samsung och andra bolag inom Samsung-koncernen en evig, oåterkallelig, världsomspännande, överförbar, royaltyfri och icke-exklusiv licens att använda Tävlingsdeltagarens Tävlingsbidrag i sin marknadsföring av tävlingen. Detta innebär att Samsung har en obegränsad rätt att använda, framställa exemplar av, anpassa, redigera, distribuera, publicera, offentligt framföra Tävlingsbidraget för ett sådant syfte.

 8. För att delta i tävlingen måste Tävlingsdeltagaren lämna vissa personuppgifter till Samsung. Detta beskrivs i https://www.samsung.com/se/info/privacy/contests, https://www.samsung.com/no/info/privacy/contests https://www.samsung.com/dk/info/privacy/contests https://www.samsung.com/fi/info/privacy/contests.
  Dessa personuppgifter samlas in, behandlas och lagras endast i syfte att administrera tävlingen (inklusive att kontakta och offentliggöra vinnaren). Samsung Electronics Nordic AB, org. nr. 556445-4345, P.O. Box 1235, 164 40, Kista, Sverige är personuppgiftsansvarig för Tävlingsdeltagares personuppgifter. Samsung tillämpar gällande integritetslagstigning vid behandlingen av Tävlingsdeltagares personuppgifter. Tävlingsdeltagaren har rätt enligt lag att få information om vilka personuppgifter Samsung behandlar om Tävlingsdeltagaren och att få felaktiga personuppgiftter rättade, invända mot eller begära begränsning av vår behandling av sina personuppgifter samt begära åtkomst till, borttagning av eller förflyttning (s.k. dataportabilitet) av sina personuppgifter. Om Tävlingsdeltagaren vill utöva sina rättigheter som nämns ovan eller om Tävlingsdeltagaren har några frågor kring hur vi behandlar dennes personuppgifter, kan Tävlingsdeltagaren kontakta oss via vår dedikerade GDPR-onlineportal på https://www.samsung.com/request-desk eller per mejl via dataprotection.sena@samsung.com. Genom att delta i tävlingen accepterar Tävlingsdeltagaren dessa tävlingsvillkor samt bekräftar att Tävlingsdeltagaren är medveten om att Samsung behandlar Tävlingsdeltagarens personuppgifter enligt vad som framgår av personuppgiftspolicyn ovan.

 9. Samsung förbehåller sig den fullständiga rätten att diskvalificera Tävlingsbidrag och Tävlingsdeltagare som Samsung anser inte följer dessa tävlingsvillkor samt de dokument som det hänvisas till i tävlingsvillkoren.

 10. För regler och villkor tillämpas svensk lag för svenska deltagare. Tvist mellan en konsument som är bosatt i Sverige och arrangören prövas av allmän domstol i Sverige. Tävlingsdeltagaren kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvist prövad i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Allmänna reklamationsnämndens address är Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsens address är www.arn.se.

Kilpailun yleiset ehdot – Community -kilpailu “Halloween haaste”

 1. Voidaksesi osallistua kilpailuun sinun oltava 18 vuotta tai vanhempi sekä asuttava Tanskassa, Suomessa, Norjassa tai Ruotsissa. Jokainen kilpailija voi voittaa ainoastaan yhden (1) palkinnon. Kilpailun järjestäjänä toimii Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”). Samsungin työntekijät (sekä heidän perheenjäsenensä ja samaan talouteen kuuluvat henkilöt) eivät voi osallistua kilpailuun. Facebook ei sponsoroi, tue tai hallinnoi kilpailua. Samsung vastaanottaa ja käsittelee jokaisen osallistumisen.

 2. Voit osallistua kilpailuun jakamalla karmaisevimman Halloween -kuvasi Kilpailuajan puitteissa Samsung Community -portaalissa osoitteessa https://eu.community.samsung.com/t5/halloween-challenge/con-p/se-contest-halloween-challenge ("Osallistuminen") 24.10.2022 – 2.11.2022 välisenä aikana. Kukin osallistuja voi Osallistua kilpailuun enintään viisi (5) kertaa. Kaikki Osallistumisen enimmäismäärän ylittymisen jälkeen jaetut Osallistumiset jätetään huomiotta. Tarvitset Samsung Tilin kuvan jakamiseksi Samsung Communityyn, kirjaudu sisään täältä.

 3. Kilpailu alkaa 24.10.2022 klo. 10.00 (Keski-Euroopan aika) ja päättyy 2.11.2022 klo. 10.00 (Keski-Euroopan aika) ("Kilpailuaika"). Kilpailuajan päättymisen jälkeen Samsung arpoo yhden (1) voittajan hyväksytyistä Osallistumisista Pohjoismaiden (Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi) kesken. Voittaja ilmoitetaan kahden (2) viikon sisällä Kilpailuajan päättymisestä.

 4. Kilpailussa on yksi (1) palkinto, Galaxy Tab s/ FE Wi-Fi, SM- T733NZKAEUB (laskennallinen arvo noin 6490 SEK, 4699 DKK, 6490 NOK tai 620 EUR (sisältäen alv.)) ("Palkinto"). Palkintoja ei voi luovuttaa edelleen eikä niitä voi vaihtaa rahaan tai muihin tuotteisiin. Voittajat vastaavat palkintoihin mahdollisesti liittyvistä veroista.

 5. Samsung ilmoittaa voittajalle ottamalla häneen yhteyttä Communityn yksityisviestillä kahden (2) viikon sisällä Kilpailuajan päättymisestä. Voittaja julkaistaan myös osoitteessa https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. Lunastaakseen palkinnon, voittajan on lähetettävä sitä koskeva pyyntö Samsungille kahden viikon sisällä saatuaan tiedon ja yhteydenoton Samsungilta. Jos voittaja ei esitä pyyntöä määräajan puitteissa, Samsung voi valita uuden voittajan muiden osallistujien joukosta. Annat täten suostumuksesi sekä luovutat Samsungille oikeuden julkaista ja julkistaa voittajien nimet sekä voittaneet Osallistumiset osoitteessa https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se sekä millä tahansa Samsung-konsernille kuuluvalla verkkosivulla.

 6. Täten vakuutat, että osallistut kilpailuun vain omilla, alkuperäisillä töilläsi (teoksillasi). Olet yksin vastuussa kaikista jakamistasi/lataamistasi kuvista sekä kaikkien toimittamaasi materiaaliin liittyvien oikeuksien, hyväksyntien ja suostumusten hankkimisesta kolmansilta osapuolilta kilpailutöiden lataamiseksi osoitteeseen https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se  ja luovuttamiseksi Samsungin käyttöön. Osallistuminen ei saa sisältää toista henkilöä esittävää kuvaa tai hyödyntää toisen henkilön tunnettuutta taikka sisältää toista henkilöä koskevaa tietoa, ellei osallistuja ole hankkinut kyseisen henkilön suostumusta etukäteen tässä tarkoituksessa. Samsungin vahva suositus on, että osallistujana et lataa mitään sellaisia kuvia, joihin sinulla ei ole kaikkia tarvittavia oikeuksia, lisenssejä tai suostumuksia. Samsung ei millään tavoin vastaa toimitetuista kilpailutöistä, esimerkiksi mahdollisesti rasistiseksi, väkivaltaiseksi, seksistiseksi, loukkaavaksi tai muuten sopimattomaksi katsottavasta sisällöstä, sisällön lainvastaisuudesta tai Samsungin käytäntöjen ja brändin vastaisuudesta. Samsung pidättää itsellään oikeuden poistaa kaiken materiaalin, joka (i) millään tavalla loukkaa tai voi todennäköisesti loukata jonkin kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, (ii) millään tavoin loukkaa soveltuvaa lainsäädäntöä taikka Samsungin käytäntöjä tai brändiä; (iii) millään tavoin rikkoo tässä dokumentissa määrättyjä kilpailun yleisiä ehtoja, tai jonka (iv) Samsung oman harkintansa perusteella katsoo sopimattomaksi.

 7. Täten myönnät Samsungille ja mille tahansa yhtiölle Samsungin konsernissa ikuisen, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, siirrettävän, rojaltivapaan ja ei-yksinomaisen lisenssin Osallistumisen käyttöön kilpailua koskevassa markkinoinnissa. Näin ollen Samsungilla on rajoittamaton oikeus käyttää, kopioida, muokata, jakaa, julkaista ja julkisesti esittää Osallistumista mainitussa tarkoituksessa.

 8. Voidaksesi osallistua kilpailuun sinun on toimitettava Samsungille tiettyjä henkilötietoja. Tätä on kuvattu Tietosuojaselosteessa https://www.samsung.com/se/info/privacy/contests, https://www.samsung.com/no/info/privacy/contests https://www.samsung.com/dk/info/privacy/contests https://www.samsung.com/fi/info/privacy/contests. Tällaiset henkilötiedot kerätään, käsitellään ja säilytetään Samsungin toimesta kilpailun järjestämiseksi ja hallinnoimiseksi (mukaan lukien voittajien kontaktoimiseksi ja julkaisemiseksi). Samsung Electronics Nordic AB, rek. nro. 556445-4345, P.O. 1235, 164 40, Kista, Ruotsi, on kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä. Samsung soveltaa sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä käsitellessään henkilötietoja. Sovellettavan lainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus pyytää tietoja siitä, mitä henkilötietoja keräämme sinua koskien, sekä oikeus pyytää meitä oikaisemaan virheelliset sinua koskevat henkilötiedot, oikeus vastustaa tai pyytää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä sekä oikeus saada pääsy henkilötietoihisi, oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot poistettua tai saada sinua koskevat henkilötiedot siirrettyä. Tehdäksesi oikeuksiesi käyttöä koskevan pyynnön tai tiedustelun taikka saadaksesi lisätietoja siitä, miten Samsung käsittelee henkilötietojasi, pyydämme sinua olemaan yhteydessä Samsungiin GDPR-portaalin kautta osoitteessa https://www.samsung.com/request-desk tai sähköpostitse osoitteeseen dataprotection.sena@samsung.com. Osallistumalla kilpailuun sitoudut näihin ehtoihin ja tiedostat henkilötietojasi käsiteltävän ja säilytettävän Tietosuojaselosteen mukaisesti.

 9. Samsung pidättää oikeuden yksinomaisen harkintansa perusteella hylätä kilpailutyöt, joiden se ei katso noudattavan näitä yleisiä ehtoja sekä muita ehdoissa viitattuja dokumentteja.

Kilpailuun sovelletaan Suomen lakia suomalaisten osallistujien osalta. Riidat, jotka koskevat kilpailun yleisten ehtojen soveltamista ratkaistaan toimivaltaisessa yleisessä tuomioistuimessa. Osallistujien on myös mahdollista kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen riidan käsittelemiseksi lautakunnan toimivallan puitteissa. Kuluttajariitalautakunnan osoite on Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki ja verkkosivuston osoite www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Konkurransevilkår – Community-konkurranse «Halloween Challenge»

 1. For å være kvalifisert til å delta i konkurransen må du være over 18 år og bosatt i Norge, Danmark, Finland eller Sverige. Hver deltaker kan bare vinne én (1) premie. Konkurransen arrangeres av Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Ansatte (og den ansattes nærmeste familie og husstandsmedlemmer) i Samsung har ikke lov til å delta i konkurransen. Konkurransen er ikke sponset, støttet eller administrert av Facebook. Ethvert konkurransebidrag mottas og behandles derfor av Samsung.

 2. For å delta i konkurransen må du i løpet av Konkurranseperioden sende inn ditt skumleste Halloween-bilde på Samsung Community via https://eu.community.samsung.com/t5/halloween-challenge/con-p/se-contest-halloween-challenge  (et «Bidrag») mellom 24. oktober 2022 og 2. november 2022. Deltakerne kan totalt sende inn fem (5) Bidrag. Dersom det mottas flere Bidrag, vil alle nye Bidrag som sendes inn etter det femte Bidraget, bli ignorert. For å sende inn bildet ditt til Samsung Community trenger du en Samsung Account, registrer deg her.

 3. Konkurransen starter kl. 10.00 (CET) den 24. oktober 2022 og avsluttes kl. 10.00 (CET) den 2. november 2022 ("Konkurranseperioden"). Etter utløpet av Konkurranseperioden, vil totalt én (1) vinner bli tilfeldig valgt ut av Samsung, blant alle gyldige Bidrag i de nordiske landene (Norge, Sverige, Danmark, Finland). Vinneren vil bli annonsert innen to (2) uker etter at Konkurranseperioden ble avsluttet.

 4. Det er totalt én (1) premie det er mulig å vinne, og denne består av Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi, SM-T733NZKAEUB (omtrentlig salgsverdi på ca 6490 NOK, ca 4699 DKK, ca 6490 SEK, ca 620 EUR (inkludert mva)) ("Premien"). Premien kan ikke overføres og kan ikke byttes mot kontanter eller andre produkter. Eventuell skatt på gevinst skal betales av vinnerne.

 5. Vinneren vil bli varslet og kontaktet av Samsung via direktemelding gjennom Samsung Community innen to (2) uker etter at Konkurranseperioden er avsluttet. Vinneren vil også bli publisert på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. For å vinne premien må vinneren innen to uker etter at han/hun blir varslet og kontaktet av Samsung, kreve premien fra Samsung. Hvis vinneren ikke krever premien innen den tiden, kan Samsung velge en annen vinner blant de andre deltakerne. Deltakerne samtykker til og gir Samsung rett til å publisere og annonsere navnet på vinneren og vinnerenss bidrag på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og på ethvert annet nettsted innenfor Samsung-gruppen.  

 6. Du garanterer herved at bidraget er ditt eget originale verk. Du er alene ansvarlig for alle innsendte/opplastede bilder og for å innhente alle nødvendige rettigheter, godkjenninger og samtykker fra tredjeparter for at bildet skal kunne lastes opp på https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og for at det skal kunne brukes av Samsung. Et Bidrag kan ikke vise bildet eller likheten til en person eller informasjon om en person, med mindre deltakeren på forhånd har fått samtykke fra denne personen. Samsung fraråder sterkt å laste opp bilder som du ikke har alle rettigheter, tillatelser og samtykker til. Samsung er på ingen måte ansvarlig for bildet og dets potensielle rasistiske, voldelige, kjønnsdiskriminerende, støtende eller på annen måte upassende innhold eller brudd på gjeldende lov, eller Samsungs retningslinjer eller varemerkeverdier. Samsung forbeholder seg retten til å fjerne alt materiale som (i) på noen måte utgjør en krenkelse av, eller som sannsynligvis kan utgjøre en krenkelse av, de immaterielle rettighetene til tredjeparter, (ii) på noen måte er ulovlige eller i strid med Samsungs retningslinjer eller varemerkeverdier, (iii) på noen måte bryter disse konkurransevilkårene, eller (iv) Samsung etter eget skjønn anser som upassende.

 7. Du gir herved Samsung og ethvert annet selskap i Samsung-konsernet en evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, overførbar, royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens til å bruke Bidraget ditt i sin markedsføring av konkurransen. Samsung har derfor en ubegrenset rett til å bruke, reprodusere, tilpasse, modifisere, distribuere, publisere ogoffentlig tilgjengeliggjøre bidraget for slike formål.

 8. For å delta i konkurransen må deltakerne oppgi visse personopplysninger til Samsung. Dette er nærmere beskrevet i Personvernerklæringen, se https://www.samsung.com/no/info/privacy/contests. Disse personopplysningene samles inn og behandles av Samsung kun for det formål å administrere konkurransen (inkludert å kontakte og publisere vinnerne). Samsung Electronics Nordic AB, organisasjonsnummer 556445-4345, P.O. Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Samsung følger gjeldende lover om personvern i sin behandling av dine personopplysninger. I tråd med gjeldende lov har du rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg vi samler inn og få uriktige personopplysninger rettet, protestere mot eller be om begrensning av vår behandling, samt be om tilgang til, sletting eller flytting (dataportabilitet) av dine personopplysninger. Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, eller hvis du har spørsmål om hvordan Samsung behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss via vår dedikerte online GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com. Ved å delta i konkurransen aksepterer du disse konkurransevilkårene og bekrefter at du er klar over behandlingen og lagringen av dine personopplysninger som angitt i Personvernerklæringen.

 9. Samsung forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere bidrag som de mener ikke overholder disse konkurransevilkårene og ethvert annet dokument som det vises til i disse vilkårene.
 10. Konkurransen er underlagt norsk lov. Tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene kan behandles av de alminnelige domstolene. Deltakere kan også henvende seg til Forbrukertilsynet for mekling dersom det oppstår en tvist mellom deltakeren og Samsung, i den grad Forbrukertilsynet er kvalifisert til å behandle tvisten. Adressen til Forbrukertilsynet er Porselensvegen 32, 3920 Porsgrunn og nettadressen er www.forbrukertilsynet.no.

 

Konkurrencevilkår og -betingelser – Community konkurrence "Halloween udfordring"

 

 1. For at være berettiget til at deltage i konkurrencen skal du være 18 år eller ældre og være bosat i Danmark, Finland, Norge eller Sverige. Hver deltager kan alene vinde en (1) præmie. Konkurrencen er arrangeret af Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Ansatte i Samsung (og ansattes nærmeste familie samt ansattes medlemmer af husstanden) er ikke berettiget til at deltage i konkurrencen. Konkurrencen er ikke sponsoreret, støttet eller administreret af Facebook. Derfor modtages og behandles ethvert bidrag af Samsung.

 2. For at deltage i konkurrencen skal du i Konkurrenceperioden indsende dit mest uhyggelige Halloween-foto til Samsung Community via  https://eu.community.samsung.com/t5/halloween-challenge/con-p/se-contest-halloween-challenge  (et "Bidrag") mellem den 24. oktober 2022 og den 2. november 2022. Hver deltager kan indsende maksimalt fem (5) Bidrag. Hvis der modtages flere Bidrag fra en deltager, vil alle yderligere Bidrag indsendt efter det femte Bidrag blive set bort fra. For at indsende dit billede til Samsung Community skal du have en Samsung konto, tilmeld dig her.

 3. Konkurrencen åbner kl. 10:00 (CET) den 24. oktober 2022 og lukker kl. 10:00 (CET) den 2. november 2022 ("Konkurrenceperioden"). Efter Konkurrenceperiodens udløb vil en (1) vinder i alt på tværs af de nordiske lande (Sverige, Norge, Danmark, Finland) blive tilfældigt udvalgt af Samsung blandt alle gyldige Bidrag. Vinderen offentliggøres inden for to uger efter Konkurrenceperioden slutter.

 4. Der er kun en (1) præmie for hele konkurrencen, bestående af en Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi, SM-T733NZKAEUB (værdi ca. 4.699 DKK (inklusive moms)) ("Præmien"). Præmien kan ikke overdrages og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter. Vinderen er eneansvarlige for enhver skat, der måtte blive pålagt præmien.

 5. Vinderen vil blive underrettet og kontaktet af Samsung via direkte besked gennem ”the Community” inden for to uger efter Konkurrenceperioden slutter. Vinderen vil også blive offentliggjort på  https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se. Vinderen skal inden for to uger efter at være blevet underrettet og kontaktet af Samsung fremsende et krav på Præmien til Samsung for at vinde denne. Såfremt vinderen undlader at fremsende et sådant krav inden for den pågældende tidsperiode, kan Samsung vælge en ny vinder blandt de øvrige deltagere. Du samtykker hermed til og overdrager Samsung ret til at offentliggøre og bekendtgøre navnet på vinderen og det vindende Bidrag på  https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se samt på en hvilken som helst anden internetside inden for Samsung-koncernen.

 6. Du garanterer hermed, at dit Bidrag er dit eget originale værk. Du er eneansvarlig for alle indsendte/uploadede billeder og for at have opnået alle nødvendige rettigheder, godkendelser og samtykker fra tredjeparter til, at billedet kan uploades på  https://eu.community.samsung.com/t5/nordics/ct-p/se og for at det kan bruges af Samsung. Et bidrag må ikke fremvise portrættet af eller skikkelsen af en person eller information om en person, medmindre deltageren har opnået en sådan persons forudgående godkendelse heraf. Samsung henstiller på det stærkeste til, at du ikke uploader billeder, som du ikke har alle rettigheder, licenser eller samtykker til. Samsung fraskriver sig alt ansvar for billederne og deres potentielle racistiske, voldelige, erotiske, anstødelige eller på anden måde uhensigtsmæssige indhold eller billedets overtrædelse af gældende lovgivning eller Samsungs politikker eller brand- eller varemærkeværdier.  Samsung forbeholder sig retten til at fjerne ethvert materiale, som (i) på nogen måde krænker eller kan formodes at kunne krænke en tredjeparts immaterielle rettigheder, (ii) på nogen måde er ulovligt eller i modstrid med Samsungs politikker og brand- eller varemærkeværdier, (iii) på nogen måde er i uoverensstemmelse med de betingelser og vilkår, der er fremlagt i nærværende dokument eller (iv) som Samsung efter eget skøn finder uhensigtsmæssigt.

 7. Du overdrager hermed Samsung og en hvilken som helst anden virksomhed inden for Samsung-koncernen en permanent, uigenkaldelig, verdensomspændende, overdragelig, licensafgifts-fri og ikke-eksklusiv licens til anvendelse af dit bidrag til markedsføring af konkurrencen.  Til dette formål har Samsung som følge heraf en ubegrænset ret til at anvende, reproducere, bearbejde, ændre, distribuere, udbrede og offentligt fremføre bidraget.

 8. For at deltage i konkurrencen skal du give Samsung visse personlige data. Dette er beskrevet i meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger   https://www.samsung.com/dk/info/privacy/contests. Sådanne personoplysninger vil blive indsamlet, behandlet og opbevaret af Samsung med det formål at gennemføre og administrere konkurrencen (herunder kontakte og offentliggøre vinderen). Samsung Electronics Nordic AB, reg. nr.  556445-4345, P.O. Box 1235, 164 40, Kista, Sverige, er dataansvarlig. Samsung anvender gældende love om databeskyttelse ved behandling af personoplysninger. I overensstemmelse med gældende lovgivning har du ret til at anmode om oplysninger om de data, vi indsamler om dig, og til at anmode os om at rette unøjagtigheder i disse oplysninger, til at gøre indsigelse mod eller anmode om begrænsning af behandlingen og til at anmode om adgang til eller sletning eller overførsel af dine oplysninger. For at fremsætte en anmodning eller en forespørgsel om dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan Samsung behandler dine personoplysninger, skal du kontakte Samsung via vores dedikerede GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser og anerkender behandlingen og opbevaringen af dine personoplysninger som angivet i fortrolighedserklæringen.

 9. Samsung forbeholder sig retten til efter eget skøn at diskvalificere Bidrag, som efter Samsungs opfattelse ikke overholder disse vilkår og betingelser samt ethvert andet dokument, der er henvist til heri.

For konkurrencen gælder dansk lovgivning for danske deltagere. Tvister, der opstår som følge af anvendelsen af disse konkurrencevilkår, vil blive behandlet af en almindelig domstol. Deltagerne kan også henvende sig til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet for at få tvisten prøvet i en sådan grad, at nævnet er kompetent til at prøve tvisten. Centret for Klageløsnings adresse er Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark og hjemmesidens adresse er  https://naevneneshus.dk.

/Emmi
0 Likes
0 REPLIES 0