Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Pdf

(Topic created on: 15-08-2022 06:11 PM)
323 Views
Runnis
Student
Options
Har av misstag valt alltid pdf för att läsa bilagor. Hur gå tillbaka till valsidan?
0 Likes

1 Solution


Accepted Solutions
Solution
Runnis
Student
Options
Tack! En ominstallering av appen löste det hela.

View solution in context

0 Likes
2 REPLIES 2
JakeSully
Helping Hand
Options
Sök på standardapp i inställingar, så kan du ta bort appen som är inställt som standard. Om den nu har en val där den har ställt in en app som ska öppna alla filer som standard. Ska heta Välj standardappar
Solution
Runnis
Student
Options
Tack! En ominstallering av appen löste det hela.
0 Likes