Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

Kamera

(Topic created on: 16-08-2022 04:46 PM)
oskho
First Poster
Options
Samsung Lounge
Har bara x6 i zoom i fotoläget på kameran. Kollegan har likadan telefon men har x10. Vad är fel?
0 Likes

1 Solution


Accepted Solutions
Solution
oskho
First Poster
Options
Samsung Lounge
Så va det. Tack👍

View solution in context

0 Likes
2 REPLIES 2
JakeSully
Samsung Maker ★
Options
Samsung Lounge
Kollat så du är i rätt läge? Visa lägen låter inte direkt använda mycket zoom
Solution
oskho
First Poster
Options
Samsung Lounge
Så va det. Tack👍
0 Likes