Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

MMS

(Topic created on: 09-06-2022 10:41 AM)
544 Views
Annsuss
First Poster
Options
Varför går det inte att skicka mms från min telefon?
0 Likes
4 REPLIES 4
Chrissan
Navigator
Options
Prova att återställa nätverksinställningar
N-P
First Poster
Options
Säker på att du har mobildata påslaget?
JakeSully
Helping Hand
Options
MMS kräver mobildata och sen så för att skicka MMS behöver du bifoga en fil då ändras den från SMS till MMS. Går också att få MMS om du skriver tillräcklig lång SMS så att det överskrider max gränsen för SMS så att den ändras till MMS.
lövet
First Poster
Options
Varför försvinner färgen på telefon bara svartvit
0 Likes