Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Mikrofon

(Topic created on: 08-05-2023 03:45 PM)
146 Views
Lilltroll
First Poster
Options
Har en S23 Ultra där jag har problem med att ibland när jag ringer ett samtal så hör inte den jag ringer mig i samtalet. Gäller även när jag har hörlurar med inbyggd mikrofon.
0 Likes
5 REPLIES 5
Swedish-K9
Voyager
Options
Ingenting att göra med enheten, problemet uppstår från din mobila nätverk. Haft samma problem och löste via support genom att dem har skickat ett nytt simkort. Eller om simkortet är nytt så nollställa nätverk inställningar genom mobil inställningar
0 Likes
Lilltroll
First Poster
Options
Tack!
Provar med e-sim istället för det gamla sim-kortet som hängt med några år
0 Likes
Swedish-K9
Voyager
Options
Nollställa nätverket också det kommer då lösas problemet
0 Likes
JakeSully
Helping Hand
Options
Om du ringer hem ifrån så kan wifi över samtal vara igång och den biten kan orsaka problem allt från hackande ljud till annat. Så slå av den också om felet kvarstår
0 Likes
Lilltroll
First Poster
Options
Händer både när jag är hemma med wifi och utanför hemmet där jag inte har tillgång till wifi
0 Likes