Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Avsluta upgrade +

(Topic created on: 31-07-2022 05:53 AM)
338 Views
Zenita
Journeyman
Options

Hej! 

Kan jag avsluta mitt pågående upgrade+ program och lämna tillbaka telefone, innan nästa uppgradering eller måste jag vänta? Om jag vill göra det utan att åka på fler kostnader?

Jag har alltså varit med i programmet sedan 2019 och uppgraderade min tredje gång för någon/några månader sedan.

Jag försökte läsa i villkoren, men där står det ju bara om vad som gäller innan första uppgraderingen, så jag blev osäker 🙃

Tankar? Erfarenheter? Vet ni vad som gäller?

#samsungupgrade+ #upgradeplus 

0 Likes
2 REPLIES 2
BandOfBrothers
Samsung Members Star ★★
Options

Hallå @Zenita 

Alla vanliga frågor jag kan se är för min egen region.

Jag skulle föreslå att du kontaktar Samsungs supportteam för din egen region och de kommer officiellt att ge dig råd om alla alternativ som är öppna för dig.

Jag skulle misstänka att du skulle behöva låta den nuvarande terminen löpa med allt fullt betald och sedan ordna med att bara lämna tillbaka telefonen och inte välja nästa tillgängliga alternativ.


Daily Driver > Samsung Galaxy s²⁴ Ultra 512Gb ~ Titanium Black.

The advice I offer is my own and does not represent Samsung’s position.
I'm here to help. " This is the way. "

0 Likes
BandOfBrothers
Samsung Members Star ★★
Options
Vad händer om jag inte uppgraderar min Galaxy-enhet och vill behålla den?

Om du inte vill uppgradera din Galaxy-enhet efter 12 månader behöver du inte vidta några ytterligare åtgärder. Du kommer dock att bli skyldig att fortsätta göra betalningar till Klarna Bank AB i enlighet med ditt kreditavtal

https://www.samsung.com/uk/samsung-upgrade/ 
Uk Link.


Daily Driver > Samsung Galaxy s²⁴ Ultra 512Gb ~ Titanium Black.

The advice I offer is my own and does not represent Samsung’s position.
I'm here to help. " This is the way. "

0 Likes