Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Voice focus

(Topic created on: 16-02-2024 12:05 AM)
146 Views
saleh8
Journeyman
Options
How I can get the voice focus in my samsung a54?
2 REPLIES 2
2TC-sy67
Navigator
Options
Gå till Inställningar, sedan Ljud & Vibration, Ljudkvalitet & Effekter, Equalizer - det finns ljudeffekter. Du måste fokusera på en av dessa boxar, och du kan bara dra nytta av dem genom kunskap eller studier.Dessa alternativ är avsedda för dig som vill använda telefonen i studieläge så att de kan välja lämpligt alternativ.
JakeSully
Helping Hand
Options
Tc-sy67 please speak English on this forum. Since others need to understand what you are saying.

Also when you answer or post keep it in English otherwise write in English and Swedish.

Also I'm not a MOD but I just want to inform you that is all. Mods here can take further action when needed or if it is needed.