Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Varför finns inga 600 mm djupa kyl/frys från Samsung?

(Topic created on: 23-08-2021 11:27 AM)
1643 Views
JE68
First Poster
Options

De flesta kök har ju standarddjup 600 mm. Det vore smart av något företag att sälja det djupet kan man tycka...

0 Likes
2 REPLIES 2
Oxygenic
Samsung Members Star ★
Options

Jag gissar på att du tänker på att de flesta kylskåp är cirka 5 centimeter grundare? Det har att göra med att det måste finnas plats för en luftspalt på baksidan, så att luften kan röra sig  fritt bakom din kyl/frys. Ofta har du ett smalt ventilationsgaller under och över skåpet där luften sugs in, passerar baksidan av kylen och åker ut ovanför skåpet. Det är något man måste ha för att kylen ska fungera, iaf med nuvarande teknik...  Skulle du ha en kyl som är exakt 60 cm djup skulle dessa luftkanaler behöva byggas in i kylen, och du skulle fortfarande inte få mer plats på insidan tyvärr.

0 Likes
Oxygenic
Samsung Members Star ★
Options

...men det syns ju inte - särskilt om du har ett integrerat kyl/frys som har en likadan lucka som övriga luckor i ditt kök, då linjerar allt fint. De flesta icke-integrerade står ut en bit längre ut än dina övriga luckor, och det är beroende på hur gångjärnen på kylskåpet är konstruerat för att få så mycket plats som möjligt på insidan av kylskåpet... Men oavsett hur dörren sitter så har alla dessa lite tomt utrymme bakom skåpet också, som jag nämnde tidigare :smiling-face: 

0 Likes