Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

Skrämbild

(Topic created on: 16-06-2022 05:10 PM)
mboss
First Poster
Options
Samsung Lounge
Vid skärmbild så kommer det inga bilder är markerad som text hur tar man bort det
0 Likes
2 REPLIES 2
Frasse10
Apprentice
Options
Samsung Lounge
Jag vet inte hur man ska ta bort den🤔
0 Likes
Michaelgold
First Poster
Options
Samsung Lounge
Inställningar - bakgrundsbild välj där egen eller ingen. Men det blir mer personligt om du tar egen bild. Detta fungerande för mig.
0 Likes