Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

Senaste appuppdatering lista

(Topic created on: 29-11-2022 06:54 AM)
lizzys
Pioneer
Options
Samsung Lounge
I google play butik kan man se lista på senaste uppdateringarna som gjorts.. men ibland fast jag trycker på installera så finns ändå inte vissa appar med i listan på de nyligen installerade apparna. Oftast gäller det gmail och google. Nån annan som upptäckt detta? Står att alla uppdateringar gjorts men gmail o google hamnar på listan långt ner trots att de uppdaterats nyss
2 REPLIES 2
lizzys
Pioneer
Options
Samsung Lounge
3 appar uppdaterades idag men endast 1 av dem ligger överst i listan på nyligen uppdaterade
0 Likes
lizzys
Pioneer
Options
Samsung Lounge
Händer samma sak idag vid uppdatering, hade 3 väntande men endast 2 dök upp på nyligen uppdaterade i listan
0 Likes