Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

Samsung Pay Russia

(Topic created on: 17-03-2022 10:31 AM)
MHLD
First Poster
Options
Hej,

Det här nedan är era egna ord!

Jag vill ha svar på om det stämmer att Samsung har aktiverat Samsung Pay i Ryssland! Om det stämmer kommer jag omgående byta fabrikat och dessutom kontakta vänner, press för att få folk att göra detsamma- Kräver snabbt svar!

Vi respekterar den frihet och de grundläggande rättigheter som alla människor har rätt till

Vi säkerställer lika möjligheter för alla våra medarbetare och sökande, och vi tolererar inte någon form av diskriminering. Vi respekterar även alla våra anställdas föreningsfrihet. Dessutom strävar vi efter att integrera respekten för mänskliga rättigheter i vår verksamhet för att skydda och främja våra anställdas och medarbetares rättigheter i vår leveranskedja.

0 Likes
2 REPLIES 2
RoyalKin
Navigator
Options
Nej. Det stämmer inte. Jag hittar ingen information om detta.
0 Likes
MHLD
First Poster
Options
0 Likes