Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Samsung Odyssey G5 WQHD LC34G55TWWRXEN

(Topic created on: 20-01-2024 07:44 PM)
468 Views
ImZero1
Journeyman
Options

Hello Samsung community, can anyone help me I just bought this monitor for my PS5 , and only showing me 60 Hz and 100hz. My monitor has 165 Hz. 

I have read it that I needed new firmware for my gaming monitor,I have tried to install new firmware but , my monitor doesn't recognize or is must be bin file or zip file. 

Can anyone help me please. 

10 REPLIES 10
D8e82838
First Poster
Options
I think u need to activate game mode by settings
ImZero1
Journeyman
Options

Where can i do that ?which options are for that ? On my monitor doesn't exist game mode. 

ImZero1
Journeyman
Options

 thars my resolution at moment. 

1000014649.jpg

Madeleine L
Moderator
Moderator
Options

Hi !

We will take a closer look at this, we will get back to you as soon as we have any further information.

We wish you a continued pleasant day!

/Madeleine

2TC-sy67
Navigator
Options
PlayStation-spelenheten, i denna utsträckning, syftar till att ge samma prestanda på skärmen, vilket innebär att prestanda för PlayStation 5 måste ha en max- och minimigräns. Du kan inte göra PlayStation-prestandan mer än den tillåtna gränsen eftersom den här enheten inte har förmågan att fungera mer än nödvändigt. Om du vill arbeta med den högsta prestanda du vill ha, som är 165 Hz, kommer du att förlora ljud, färger och grafik, och detta kräver att du lägger till elektroniska ställdon som finns på marknaden.
Madeleine L
Moderator
Moderator
Options

Hi !

We will take a closer look at what the latest Fw for the specified model is, as soon as we have all the further information we will get back to you.

Wishing you a continued pleasant day!
/Madeleine

Madeleine L
Moderator
Moderator
Options

Hi !

Below you will find the latest FW available for the specified model.

You can try installing it to see if it could make a difference.

Wishing you a continued great day!

/Madeleine

ImZero1
Journeyman
Options

Hi Madeleine, I have downloaded the file on my USB Stick  but nothing happens, it's still showing me this picture.  

1000015049.jpg

Madeleine L
Moderator
Moderator
Options

Hi !
We then recommend that you contact our support so that they can help you further.

SE: https://www.samsung.com/se/support/contact/
NO: https://www.samsung.com/no/support/contact/
DK: https://www.samsung.com/dk/support/contact/
FI: https://www.samsung.com/fi/support/contact/

 

Wishing you a continued great day!
/Madeleine