Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Notiser

(Topic created on: 07-04-2022 04:56 PM)
186 Views
Amoresikik
Journeyman
Options
Hej har en s22+ jag får ingen notis av tidningen GP fastän den är på för att få notis.
Alla andra appar får jag ifrån. Någon annan som har liknande problem?? Eller vet hur jag ska göra det? 
0 REPLIES 0