Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

Hej.

(Topic created on: 03-05-2022 10:00 AM)
sykoo
First Poster
Options
Kamera på min Samsung flip fungerar inte. Vad kan det beror på? Finns det lösning på det?

0 Likes
2 REPLIES 2
JakeSully
Samsung Members Star ★
Options
På vilket sätt funkar den inte? Är det mer att du får felmeddelande när du öppnar kamera appen som säger något i följande stil "Kamera kan inte startas"? Så sedan när du trycker OK eller avsluta så stängs appen?
0 Likes
sykoo
First Poster
Options
Ja det är precis så..
0 Likes