Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

Gallery labs

(Topic created on: 08-04-2023 07:39 PM)
Swedish-K9
Pathfinder
Options
Har ni denna funktion på? Om inte då gå till gallery-inställningar-om gallery och tryck flera gånger på version tills du får meddelandet att nu är funktionen är aktivt. Där kan ni hitta flera funktioner som ni kan lägga till )

image


0 REPLIES 0