Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Forgot my login pattern

(Topic created on: 11-11-2021 09:04 PM)
172 Views
Hur loggar jag in
First Poster
Options

Försökte komma ihåg mitt inloggningsmönster i 1 dag nu. ##SamsungGalaxyS215g. Vad kan jag göra nu

0 Likes
1 REPLY 1
JakeSully
Helping Hand
Options
Går att välja andra alternativ som pin kod eller vad du har lagt som backup. Mönster kod är inte ens säker heller
0 Likes