Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

Details and dates on photos

(Topic created on: 22-11-2023 01:03 PM)
192 Views
Members_yDIeIt6
Student
Options

Hello!

I am the owner of an s23 ultra. I have unfortunately found that the date access on my photos has disappeared, I blame it on the update that was made on October -23.

If you went into pictures and selected a specific picture, you could press the 3 dots at the top right, then there were "details" and there you found the date, size, etc. but now this does not exist. Has anyone else noticed and missed this?!

Thanks for the info/reply! U

 

Hej!

Jag är ägare av en s23 ultra. Jag har tyvärr upptäckt att åtkomsten av datum på mina bilder försvunnit,jag skyller det på uppdateringen som gjordes oktober -23.

Om man gått in på bilder och valt en specifik bild har man ju kunnat trycka på de 3 prickarna längst upp till höger så har det funnits "detaljer" och där har man hittat datum,storlek mm. men nu finns inte detta. Är det någon mer som uppmärksammat och saknar detta?!

Tacksam för info/svar! U

2 REPLIES 2
Members_yDIeIt6
Student
Options

Ååh,hittade just att det numera finns längst ner i det lilla i:et. 🤭

TC-sy67
Navigator
Options
Ja, en säkerhetsuppdatering för antivirus eller en skyddsuppdatering. Du kan inte kontrollera denna information förrän problemet har granskats eller åtgärdats av mjukvaruutvecklarna.