Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

Bug samsung SOS?

(Topic created on: 02-04-2022 11:35 AM)
alexandereden
First Poster
Options
Sos samsung har aktiverad och skickade själv till mitt familjemedlem utan mitt tillstånd? 
Är det något bug? 
4 gånger sidoknapp är onödig att kunna aktivera samsung SOS.
0 Likes
0 REPLIES 0