Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

Öppna låst klocka Galaxy Watch Active 2

(Topic created on: 09-09-2022 02:53 PM)
Hanöbukten
First Poster
Options
Samsung Lounge
Hur låser jag upp nyinköpt klocka?
0 Likes
4 REPLIES 4
JakeSully
Samsung Maker ★
Options
Samsung Lounge
På vilket sätt menar du? Klockan har ingen lås om den är helt ny.
0 Likes
Hanöbukten
First Poster
Options
Samsung Lounge
Den är nyligen köpt via Renewed AB. Kanske använd och återställd till som ny men med kvarliggande låsning?
0 Likes
JakeSully
Samsung Maker ★
Options
Samsung Lounge
Om det blivit återställd så ska den inte vara låst. Fabriks återställning ska ta bort det.
0 Likes
Hanöbukten
First Poster
Options
Samsung Lounge
Japp. Efter support nu inskickad för återställning.
Tack för din uppmärksamhet.
0 Likes