Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Original topic:

Återställt

(Topic created on: 11-05-2022 09:50 PM)
Jemba
First Poster
Options
Samsung Lounge
Hej Samsung, 

Tack för att ni återställt funktionen där man ser dem 4 senast använda appar när man drar uppåt med vänster flik "knapp" 🙏🏾
0 Likes
1 REPLY 1
JakeSully
Samsung Maker ★
Options
Samsung Lounge
Om du menar navigering knapparna så väljer du själv om det ska vara vänster eller höger. Inget som samsung väljer