Wsparcie

Open search

Tablica wyników like

Autorzy, którym przyznano największą liczbę like, w „Dyskusje ogólne”
1
Superuser I Superuser I
Like: 34
2
Superuser II Superuser II
Like: 27
3
Hotshot 
Like: 25
4
Mastermind
Like: 19
5
Voyager
Like: 13
6
Helping Hand
Like: 4
7
First Poster
Like: 1