Close

What are you looking for?

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Go to solution Solved

Original topic:

Samsung WD90T954ASH/s6

(Topic created on: 24-02-2021 09:55 AM)
Konskyyy
Apprentice
Options

VERSION EN:

 

Washer Dryer Samsung WD90T954ASH / S6 - one month after the warranty repair Bought on December 18, 2020. 5.01.2021 Reported fault with drips from under the door and screws from the addwash door fell out. a video of a given fault to illustrate the problem: https://youtu.be/MTx5Vu___DM Repair 11.01. 2021. The door was replaced, a new collar was installed. Another arrival of a technician from EO NETWORKS S.A. - attention repair under warranty because the technician put the collar on incorrectly and there is a gap of 1 cm between the washing machine housing and the drum Suddenly, after the collar is properly installed, the washing machine starts to rumble! Another arrival of the technician around January 15 or 18, it turned out that the screws from the hot air nozzle from HIS FAULT were not tightened because he forgot another video describing and showing the repair of the technician so that it would not be that I imagine: https://youtu.be/G7TtF4ccEGw and it was fine for a month! I have nothing against your technician because he is doing his job, but as he admitted, they did not have training on this model yet, so an untrained technician came and learned on my washing machine for over PLN 4,000 how to service it about 3 times because he repaired one by bad assembly, more defects arose After a month, water started to drip again, as can be seen in the film, and the door is not tight! what can be seen on the video: https://youtu.be/6Zs0tcM3c1s After all, a new door and a new collar were put on. The washing machine is clean, its flow is not clogged, and the door scoops water and drips. Hallo Samsung You make brilliant phones, galaxy watches, tv and smart fridges (I have everything in the Samsung ecosystem and it works very nicely in the samsung things application) but this washing machine is a massacre. The most expensive of the series, the newest and such faults? I would like to have a product free from FACTORY DEFECTS and without burying inexperienced technicians who will fix one defect and make another one by themselves. I am asking for help at the service request number:  Sincerely, Rafał Szulecki

 

WERSJA POLSKA Pralko Suszarka Samsung WD90T954ASH/S6 - miesiac po naprawie gwarancyjnej Kupiona 18. Grudnia 2020. 5.01.2021 Zgłoszona usterka ze kapie spod drzwi i wypadły śruby z drzwi addwash. film z danej usterki aby zobrazować problem : https://youtu.be/MTx5Vu___DM Naprawa 11.01. 2021. Wymieniono drzwi, założono nowy kołnierz. Kolejny przyjazd technika z firmy EO NETWORKS S.A- uwaga naprawa naprawy gwarancyjnej ponieważ technik zle założył kołnierz i pojawiła się luka na 1 cm miedzy obudową pralki a bębnem Nagle po poprawnym założeniu kołnierza pralka zaczyna dudnić ! Kolejny przyjazd technika około 15 lub 18 stycznia okazało się że nie dokręcone są śruby od dyszy ciepłego powietrza z JEGO WINY BO ZAPOMNIAŁ 

 

 

 kolejny film opisujący i pokazujący naprawę technika aby nie było że sobie wymyślam : https://youtu.be/G7TtF4ccEGw i było dobrze przez miesiąc! Nie mam nic do Pana technika bo on wykonuje swoją prace ale jak sam przyznał nie mieli jeszcze szkolenia z tego modelu , wiec przyjechał nie przeszkolony technik i uczył się na mojej pralce za ponad 4 tyś jak ją serwisować około 3 razy ponieważ jedno naprawił to poprzez zły montaż powstawały kolejne usterki Po miesiącu znowu zaczęła kapać woda co widać na filmie i drzwi są nie szczelne! co widać na fimie : https://youtu.be/6Zs0tcM3c1s Przecież założono nowe drzwi i nowy kołnierz . Pralka jest czysta , ma przepływ nic nie jest zatkane a drzwi nabierają wody i kapie z nich . Hallo Samsung Robicie zarąbiste telefony , galaxy watche , tv i smart lodówki ( wszytko to posiadam w ekosystemie samsunga i zajefajnie współpracuje w aplikacji samsung things ) ale ta pralka to masakra. Najdroższa z seri najnowsza i takie usterki ? Chciałbym mieć produkt wolny od WAD FABRYCZNYCH oraz bez grzebania nie doswiadczonych techników którzy jedną usterkę naprawią a przy okazji zrobią oni sami kolejną . Proszę o pomoc pod numerem zgłoszenia obsługi serwisowej :  poważaniem Rafał Szulecki

0 Likes
1 REPLY 1
Solution
StephK1
Moderator
Moderator
Options

We're sorry to hear about these issues with your washing machine, Rafał. We're not able to look into your case for you here. Please get in touch using the contact details on the following link, so that the Technical Support Team can take a look into this for you: https://www.samsung.com/uk/support/contact/ 

0 Likes