Wsparcie

Open search

MM-D430D

First Poster

Nie moge wysunąć napędu. Wyświetla się komunikat Lock.

3 ODPOW. 3
Pathfinder

Hello,

 

Power on.
Push OPEN/CLOSE for 5 seconds.

 

First Poster

Thanks, I'll check it if I back home.

Pathfinder

You're welcome,

 

I hope it will work

Autorzy z największą liczbą like