Wsparcie

Open search

Nie zainstalowano sterowników MTP galaxy trend

Explorer
Jesteś połączony za pomocą Wi-Fi, jak masz możliwość spróbuj połączyć się kablem.
Ewentualnie uruchom instalator jako administrator lub we właściwościach zmień zgodność programu na inny system np Windows XP
Autorzy z największą liczbą like