Podpora

Open search

FAQ - Jak připojit BT sluchátka a zároveň nastavení vícenásobného zvukového výstupu

Highlighted
MichalaV Moderator
Moderator

Jak připojit Bluetooth sluchátka k TV série K (2016)

 

1) Stiskněte na ovladači od televizoru tlačítko pro vyvolání základní nabídky (tlačítko s obrázkem domečku) a přejděte na obrazovce doleva na „Nastavení“ a potvrďte jej.

 

1.png

 

2) Přejděte v menu na „Zvuk,“ potvrďte a následně vyberte a potvrďte „Vyberte reproduktor

 

2.png

 

3) Vyberte „Zvuk Bluetooth“ a potvrďte. Televizor začne vyhledávat bluetooth sluchátka.

 

3.png

 

4) Ověřte, zda jsou Vaše sluchátka připravená k párování (většinou na nich bliká modrá kontrolka). V seznamu zařízení by se měly po chvíli zobrazit. Pokud sluchátka párujete poprvé, bude u nich uvedeno „Nutno spárovat,“ Pokud jste již v minulosti sluchátka s TV spojili, budou hlásit spárováno. Pro potvrzení výběru stiskněte OK (v obou případech).

 

4.png

 

5) Pokud párování proběhlo v pořádku, TV oznámí připojení zařízení. V opačném případě zkuste sluchátka vypnout a zapnout a znovu ověřte, zda jsou připravena k párování.

 

5.png

 

6) Pro nastavení přehrávání zvuku jak ze sluchátek, tak i reproduktorů TV stiskněte na ovladači několikrát tlačítko Return (šipka zpět), abyste se dostali zpět na základní nabídku MENU. Poté prosím přejděte na sekci „Systém,“ potvrďte a následně potvrďte možnost „Usnadnění.

 

6.png

 

7.png

 

7) Přejděte na položku „Vícenásobný výstup zvuku,“ potvrďte a ze seznamu vyberte možnost „Zapnuto.“

 

8.png

 

9.png

 

A máme hotovo! :smileyhappy:

 

Autoři s nejvíce přijatými like