Wsparcie

Open search

Jak aktywować system Windows 8 telefonicznie?

Explorer

Aby uruchomić Kreatora aktywacji produktu, wykonaj następujące kroki:

 

- Na ekranie startowym Przesuń w z prawej strony lub umieść kursor myszy w prawym górnym rogu ekranu, aby wyświetlić menu.

- Dotknij lub kliknij Ustawienia.

- Dotknij lub kliknij przycisk Zmień ustawienia komputera.

- Dotknij lub kliknij polecenie Aktywacja systemu Windows.

- Jeśli komputer nie został aktywowany, ustawienia komputera zawierają instrukcje, które są dostosowane są do Twojego błędu aktywacji. Wybierz zakładkę - Aktywacja przez telefon (Te same ustawienia znajdują się również w: Panel sterowania -> Wszystkie elementy Panelu sterowania -> System -> kliknij tutaj aby aktywować Windows.

 

- Kliknij zakładkę „aktywacja przez telefon”.

- Kliknij menu rozwijane i wybierz lokalizację - Polska, a następnie kliknij Dalej.

- Numer telefonu Centrum aktywacji produktów jest wyświetlany w kroku 1.

- Po wybraniu odpowiedniej zakładki z numerem telefonu i wciśnięciu „Dalej”, zostaniemy przeniesieni do kolejnego okna.

 

Okno aktywacji klucza licencji - To tu, mamy możliwość odczytania numerów przypisanych danemu sektorowi (Sektorów jest 9).

 

Po połączeniu się z numerem (22) 594 19 99, w słuchawce usłyszymy automatyczną zapowiedź, która informuje nas w kolejnych krokach, jakie działania mamy wykonać. Zostaniemy również poproszeni o wybranie tematu naszej rozmowy oraz zadeklarowania, że jesteśmy użytkownikiem indywidualnym. Czyli wybieramy:

- 1 – prywatny użytkownik

- 3 – aby aktywować produkty Microsoft

 

Zastajemy przełączeni. W słuchawce słychać nowy głos automatycznej sekretarki. Wybieramy 1 - Użytkownik domowy. 

Słyszymy zapowiedź z krótką informacją, w jaki sposób wykonać aktywację.

 

Następnie zostaniemy poproszeni o podanie identyfikatora instalatora w grupach 6 znakowych.

Są to cyfry, znajdujące się pod sektorami (Sektorów jest 9). Po podaniu wszystkich znaków, sekretarka odczyta numery przyporządkowane do pustych pól opisanych literami od A do H. Podane cyfry należy umieścić w odpowiednich miejscach. W razie popełnienia błędu lub nieusłyszenia, którejś podawanej grupy znaków, mamy możliwość ponownego odsłuchania tej, że grupy.

Po wpisaniu wszystkich znaków, zostaje nam naciśnięcie przycisku „aktywuj system”

 


Jeśli odpowiedź była pomocna, zaakceptuj ją jako rozwiązanie albo kliknij like
Autorzy z największą liczbą like