Wsparcie

Open search

W jaki sposób włączyć lub wyłączyć "blokadę rodzicielską" w pralce?

Highlighted
Apprentice

Aby włączyć funkcję blokady rodzicielskiej, należy nacisnąć jednocześnie przyciski Temp. i Wirowanie i przytrzymać je przez 3 sekundy.

Autorzy z największą liczbą like