Wsparcie

Open search

Podłączanie listwy soundbar do głośnika niskotonowego.

Highlighted
Expert

Listwę z suboferem można połączyć na 2 sposoby, automatycznie lub ręcznie.
Automatyczne połączenie pomiędzy głośnikiem niskotonowym a listwą soundbar następuje po podłączeniu przewodów zasilających i włączeniu zasilania. Głośnik niskotonowy automatycznie połączy się z listwą soundbar.
Po zakończeniu automatycznego parowania włączy się niebieski wskaźnik z tyłu głośnika niskotonowego.

 

Kiedy automatyczne parowanie nie jest skuteczne, należy wykonać parowanie ręczne.
Przed wykonaniem poniższej procedury podłączenia ręcznego:

  • Sprawdzić, czy kable zasilające są prawidłowo podłączone do listwy soundbar oraz głośnika niskotonowego.
  • Upewnić się, że listwa soundbar jest w trybie STANDBY.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ID SET z tyłu głośnika niskotonowego przez co najmniej 5 sekund. 

  • Czerwony wskaźnik z tyłu głośnika niskotonowego się wyłączy, a niebieski wskaźnik zacznie migać. 001.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Przytrzymaj przycisk Góra na pilocie przez 5 sekund. 

  • Na wyświetlaczu listwy soundbar pojawi się komunikat ID SET, który po chwili zniknie. 
  • Listwa soundbar włączy się automatycznie po ustawieniu identyfikatora za pomocą przycisku ID SET002.JPG

 

W starszych modelach wygląda to nieco inaczej.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk VOL na pilocie przez co najmniej 5 sekund,
002a.JPG

 

 

 

 

 

 

 

lub przycisk MUTE przez 5 sekund.

002b.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdź, czy kontrolka LINK świeci nieprzerwanie na niebiesko (oznacza to, że połączenie zostało zakończone).

Kontrolka LINK przestanie migać, a zacznie świecić nieprzerwanie, gdy pomiędzy listwą soundbar a bezprzewodowym głośnikiem niskotonowym zostanie nawiązane połączenie.

 

003.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli moja odpowiedź była pomocna, zaakceptuj ją jako rozwiązanie albo kliknij like!

Sprawdź nowy dział Wideo i podziel się opinią.
Autorzy z największą liczbą like