Podpora

Open search

FAQ - Telefon se zasekává, mrzne nebo zpomaleně reaguje

MichalaV Moderator
Moderator

Bezpečný režim

 

Zpomalené reakce či sekání telefonu může zapříčinit nějaká ze stažených aplikací. Díky nastavení bezpečného režimu, je možné určit, zda je stažená aplikace příčinou problému a odstranit ji poté, co jste spustili Bezpečný režim.

 

Stažené aplikace se nenačtou (pouze tovární aplikace).

 

1. Telefon restartujte a ve chvíli, kdy se na displeji rozsvítí nápis „Samsung“, zmáčkněte a držte tlačítko pro snížení hlasitosti, dokud neskončí spuštění telefonu.

 

1.png

2. V levém dolním rohu bude po celou dobu nápis Bezpečný režim a doinstalované aplikace nebudou viditelné, nebo budou šedivé.

 

Zkontrolujte, zda problém přetrvává i v Bezpečném režimu. Pokud se zde žádný problém neprojevuje, smažte naposledy stažené aplikace – mohou být příčinou problému.

 

2.png

 

3. Pro návrat do klasického prostředí stačí telefon restartovat běžným způsobem.

 

3.png

 

Hotovo! :robothappy:

Autoři s nejvíce přijatými like