Podpora

Open search

FAQ - Nastavení klávesnice např. vypnutí prediktivního zadávání textu

MichalaV Moderator
Moderator

Prediktivní zadávání textu, jak jej vypnout/zapnout. Možnosti predikce.

 

Prediktivní zadávání slouží k rychlejšímu psaní správ za použití slovníku telefonu, který pomáhá dosazovat často používané výrazy.

 

Ve většině zařízení je prediktivní zadávání automaticky zapnuto. Změny se prování v nastavení jazyka a zadávání. Na tato nastavení se lze dostat dvěma způsoby:

 

1. Vytváření nové zprávy:

 

Při vytváření nové zprávy (SMS, e-mail) klepněte na ikonku ozubeného kolečka. Pokud zde máte jinou ikonku, dlouze na ní podržte prst a poté klepněte v zobrazené nabídce na ozubené kolečko.

 

1.png

 

2. Hlavní nastavení telefonu:

 

Do stejné nabídky se dostanete i přes stažení horní lišty, poté klepnutím na ozubené kolečko, možnost Jazyk a zadávání a poté vyberete požadovanou klávesnici (továrně přednastaveno na Klávesnice Samsung).

 

2.png

 

3. Poté je již nastavení shodné.

 

Klepnutím na možnost Prediktivní zadávání textu zapínáte/vypínáte možnost predikce - možnost Automaticky nahradit dokončí, nebo nahradí psané slovo nejpravděpodobnějším výrazem po stisknutí mezerníku, nebo interpunkčního znaménka. Po klepnutí na tuto volbu máte možnost nahrazování vypnout/zapnout, nebo zvolit jazyk slovníku.

 

Automatická kontrola pravopisu červeně podtrhne pravopisné chyby podle vybraného jazyka. Při klepnutí na tuto možnost můžete kontrolu vypnout/zapnout, nebo změnit jazyky slovník.

 

Automatická velká písmena na začátku: tato volba vždy po ukončení slova tečkou začíná další slovo velkým písmenem. Pozor! Telefon nerozlišuje mezi zkratkami a koncem věty.

 

Automatické mezery: tato volba za každým slovem automaticky vkládá mezery.

 

Automatická interpunkce: Dvojí klepnutí na mezerník ukončí psané slovo tečkou a mezerou - Přejíždění po klávesnici: klepnutím na tuto volbu máte výběr způsobu psaní na klávesnici bez zvedání prstu z displeje. Tato volba bývá u některých zařízení označena jako Swype.

 

Hotovo! :smileyhappy:

Autoři s nejvíce přijatými like