Support

Open search

Servicevoorwaarden voor de Samsung Community

Community Manager

Welkom bij de Samsung Community!

 

LEES DEZE SPECIALE SERVICEVOORWAARDEN VOOR DE SAMSUNG-Gemeenschap (“SERVICEVOORWAARDEN VOOR DE SAMSUNG-Gemeenschap”) ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SAMSUNGCOMMUNITY GEBRUIKT. De Samsung Community is een online forum voor gebruikers van Samsung-producten en -diensten (“U”, “Uw” of “Gebruikers”) dat wordt beheerd door of namens SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED, een bedrijf dat staat geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 03086621, gevestigd te Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS in Engeland (“Samsung”, “wij” of “ons”).

 

De Servicevoorwaarden voor de Samsung Community vormen een aanvulling op de Algemene Servicevoorwaarden van Samsung, waarmee u al hebt ingestemd (of waarmee u gelijktijdig instemt samen met deze Servicevoorwaarden voor de Samsung-gemeenschap) (gezamenlijk de “Voorwaarden”). Het is belangrijk dat u de tijd neemt om deze Voorwaarden te lezen. Deze Voorwaarden en de documenten waarnaar in de Voorwaarden wordt verwezen, vormen de juridisch bindende overeenkomst tussen ons met betrekking tot de diensten en uw gebruik van de Samsung Community.

 

Als u niet door deze Voorwaarden gebonden wilt zijn, moet u de Samsung Community niet gebruiken. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken, dus u dient ze regelmatig te controleren.

 

 1. Algemeen
 • Wij behouden ons het recht voor om de berichten op de Samsung Community te beheren om te zorgen voor een ordelijke presentatie van deze informatie. Om de Samsung Community effectief te beheren, kunnen we medewerkers of anderen aanwijzen om op te treden als moderators, gemeenschapsleiders en beheerders voor de Samsung Community . Deze moderators, gemeenschapsleiders en beheerders zijn de enige vertegenwoordigers van Samsung, die gemachtigd zijn om de Samsung Community te beheren. Alle werknemers die niet zijn aangewezen als moderators, gemeenschapsleiders, beheerders of werknemers zijn niet gemachtigd om zichzelf op de site te vertegenwoordigen als werknemers van Samsung. Gemachtigde werknemers worden gekenmerkt door het gebruik van “Moderator / Community Manager” en/of het Samsung-logo. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud die wordt geplaatst door werknemers die niet voor deze doeleinden zijn aangewezen als moderator, gemeenschapsleider, beheerder of “Werknemer”.
 • Berichten op de Samsung Community worden geschreven door gebruikers, en wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijk materiaal en we onderschrijven dergelijk materiaal niet. Wij behouden ons het recht voor om de bijdragen te controleren en kunnen reageren of commentaar geven op berichten die door u geplaatst worden, en we hebben volledige bevoegdheid om alle inhoud te bewerken of te verwijderen uit de Samsung Community. Het feit dat wij bepaald materiaal niet verwijderd hebben, betekent niet dat wij dit materiaal goedkeuren of aanvaarden.
 • We zijn niet aansprakelijk voor de inhoud, de nauwkeurigheid, de timing of de betrouwbaarheid van informatie die wordt verstrekt binnen de Samsung Community, of voor verklaringen, adviezen en/of meningen die in de Samsung Community worden geuit of gegeven door andere gebruikers van deSamsung Community (behalve waar wettelijk vereist). Als u een claim hebt die voortvloeit uit de handelingen of uitingen van een andere gebruiker, dan stemt u ermee in om een dergelijke claim alleen in te stellen tegen die gebruiker en niet tegen ons.
 • Bij het gebruik van de Samsung Community dient u altijd de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:
 • houd uw identiteit privé, geef nooit uw volledige naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, de naam van uw school, werkplek of enige andere informatie (behalve de gegevens die specifiek worden opgevraagd door het Samsung Community Team) waarmee iemand uw werkelijke identiteit kan ontdekken;
 • neem voorzorgsmaatregelen bij het ontmoeten van andere gebruikers van de Samsung Community in de echte wereld; en
 • reageer niet op berichten die vijandig, onbeleefd of ongepast zijn, of waarover u zich op enige manier ongemakkelijk voelt.
 • Voor vragen of problemen met betrekking tot uw gebruik van de Samsung Community, dient u contact op te nemen met het Community Team.

 

 1. Aanvaardbaar gebruik
 • U mag binnen de Samsung Community geen materiaal plaatsen dat lasterlijk, bedreigend, aanstootgevend of anderszins illegaal is, of materiaal dat op enigerlei wijze onze rechten of die van anderen kan schenden of inbreuk daarop kan maken (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten, het recht van vertrouwelijkheid of het recht op privacy) of dat leed of andereschades kan veroorzaken.
 • U mag geen inhoud uploaden die één van de volgende soorten ongepaste inhoud bevat:
 1. alle persoonlijke informatie die toebehoort aan u of aan een andere persoon, zoals een volledige naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres;
 2. het overstromen van de Samsung Community met een buitensporige hoeveelheid berichten, nietszeggende berichten of berichten die niets met het onderwerp te maken hebben;
 3. discussies over het gedrag van moderators op de boards. Als u wenst te reageren op een handeling van een moderator kunt u een privébericht sturen naar een relevante beheerder/moderator;
 4. het plaatsen van of het overbrengen van informatie of software met een virus, worm, Trojaans paard of andere schadelijke of destructieve onderdelen;
 5. berichten die de wet overtreden of die het breken van de wet aanmoedigen/ondersteunen. Dit omvatonder meer maar niet uitsluitend laster, belediging van de rechtbank en schending van het auteursrecht;
 6. discussies over lopende rechtszaken;
 7. advies dat (waarschijnlijk) zou leiden tot een schending van de garantie van een product of apparatuur van Samsung, of misbruik van de diensten van Samsung of het omzeilen van de beschermingsmechanismes of controles van Samsung; en
 8. advies dat, indien opgevolgd, zou kunnen leiden tot lichamelijk letsel, schade of een strafbaar feit.
 • U mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende van het materiaal geen materiaal op de Samsung Community plaatsen of anderszins beschikbaar stellen waarvan u niet derechthebbende
 • U mag geen materiaal op de Samsung Community op welke wijze dan ook kopiëren, downloaden, reproduceren, opnieuw publiceren, herkaderen, uitzenden of verzenden, behalve zoals strikt noodzakelijk is voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel thuisgebruik.
 • U mag geen toegang verkrijgen tot de Samsung Community via geautomatiseerde of andere weg met als doel het kopiëren, onttrekken of anderszins verkrijgen van materiaal uit de Samsung Communityvoor gebruik binnen een externe website of applicatie.
 • U zult zich houden aan de specifieke regels van elke competitie, verlotingen of promotie (de “Promotie”) waaraan u deelneemt op of via de Samsung-gemeenschap. Tenzij wij u iets anders vertellen, staan promoties, verlotingen en competities die via de Samsung Community worden aangeboden, niet open voor mensen die geen inwoner zijn van het land dat in de promotie wordt vermeld.

 

 1. Schending van de voorwaarden en beëindiging
 • Als u zich niet houdt aan deze Voorwaarden kunnen wij uw bijdragen We kunnen u ook een e-mail sturen waarin u op de hoogte brengen dat uw bijdrage is verwijderd of bewerkt.
 • We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Samsung Community onmiddellijk te beëindigen als u een of meer van deze Voorwaarden overtreedt, of als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat u ze waarschijnlijk zult schenden, of als u anderszins deelneemt aan gedrag dat wij als onaanvaardbaar beschouwen.

---------
Signature-Note10
Community Manager Samsung Benelux
Heb je een antwoord gevonden op je vraag? Markeer deze dan als
✓Oplossing zodat andere gebruikers de oplossing sneller vinden
Top Posters