Wsparcie

Open search

Jak uruchomić urządzenie w trybie bezpiecznym?

Expert

Tryb bezpieczny pozwala uruchomić urządzenie bez zainstalowanych zewnętrznych aplikacji, co m. in. pozwala na zweryfikowanie czy problem z urządzeniem nie jest spowodowany zainstalowanymi aplikacjami oraz zmniejsza obciążenie baterii.

 

Aby uruchomić tryb bezpieczny, najpierw wyłącz urządzenie.

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.
  2. Gdy rozpocznie się animacja, naciśnij przycisk ściszania i trzymaj go tak do chwili, aż pojawi się ekran blokady.
  3. Włączenie trybu bezpiecznego będzie sygnalizowane pojawieniem się napisu w lewym dolnym rogu.
  4. Aby wyjść z trybu bezpiecznego wyłącz urządzenie.
Autorzy z największą liczbą like